Sex av tio tror på sjunkande bostadspriser till följd av coronakrisen

av Admin

Skandia har med hjälp av Novus undersökt hur svenskarna tror att bostadspriserna kommer att utvecklas till följd av coronakrisen. De negativa stämningarna dominerar marknadssynen. Drygt sex av tio tror att priserna kommer att gå ner och en av sex tror att priserna kommer att ligga still.    

– Att vi ser en pessimism kring prisutvecklingen är väntat och vi har redan sett tecken på fallande priser. Att människor inte är mer pessimistiska är överraskande. Hur mycket priserna faller beror i stor utsträckning på hur djup och utdragen lågkonjunkturen blir. Det finns en betydande psykologisk effekt och tror många på fallande priser så kan det bli självuppfyllande, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Andelen som tror på stigande priser är försvinnande liten och utgör knappt fyra procent. Samtidigt befinner sig marknaden i ett läge med låga räntor som kommer att bestå under lång tid framöver. Tillsammans med den underliggande bostadsbristen innebär det ett visst skydd mot stora prisfall.

– Stora prisnedgångar är naturligtvis inte bra för samhällsekonomisk stabilitet och därför vore det bra om prisnedgångarna inte blir alltför kraftiga. Dessutom riskerar stora nedgångar att låsa in bostadsägare då de inte kan sälja eller till ett pris som inte täcker skulden, vilket vi såg under nittiotalskrisen. Däremot kan unga som ska ta sig in på bostadsmarknaden dra fördel av sjunkande priser för att få råd med sin första lägenhet, säger Johanna Cerwall.

Hur tror du coronakrisen kommer att påverka bostadsmarknaden? 

Priserna kommer att gå ner 61,6 procent
Det blir ingen skillnad 16,7 procent
Priserna kommer att öka 3,7 procent
Vet ej 17,9 procent

Om undersökningen 
Novus har genomfört 1900 intervjuer under perioden 17–26 april. Deltagarfrekvensen var 58 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat. ​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...