SBC lanserar unik tjänst och erbjuder marknadsledande ränta direkt på bostadsrättsföreningens konto

av Admin

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum lanserar en unik tjänst för kunder med ekonomisk förvaltning i samarbete med open banking plattformen MONU och Borgo, Sveriges nya hypoteksbolag. Som enda bostadsrättsförvaltare kan nu SBC erbjuda en marknadsledande ränta på föreningens kapital.

Svenska bostadsrättsföreningar har idag drygt 35 miljarder kronor i överskottslikviditet placerade hos banker runt om i Sverige utan ränta. Bakgrunden är de senaste årens räntenedgångar samt att många bostadsrättsföreningar ofta upplever att det är komplicerat och osäkert att öppna ett placeringskonto hos en tredjepartsbank för att optimera sina räntor. Det innebär att många hittills har låtit bli att hantera dessa stora värden och inte utnyttjat den överskottslikviditet som finns i föreningen.

Nu kan SBC erbjuda sina förvaltade kunder ett säkert och smidigt sätt att få tillgång till en unik open banking lösning för hantering av attraktiva sparkonton via MONU, en plattform som kopplar ihop SBC med banker som erbjuder en marknadsledande ränta med säkerhet av den statliga insättningsgarantin. Bostadsrättsföreningen kan enkelt se och följa sitt sparande direkt i SBCs kundportal.

– Vi arbetar ständigt med att optimera vårt erbjudande med attraktiva tjänster. Nu kan vi på ett enkelt och framförallt säkert och transparent sätt radikalt förbättra villkoren för våra kunder, något som ingår i vår övergripande innovationsstrategi säger Emil Lundström, VD och koncernchef SBC.

Borgo är ett nytt svenskt hypoteksbolag som samägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken. Borgo drivs fristående och kommer enbart fokusera på att kunna finansiera och erbjuda bostadskrediter.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med SBC och att kunna erbjuda ett bättre och långsiktigt sparalternativ för SBCs kunder. Att Borgo enbart sysslar med bolån och därmed har en väldigt transparent verksamhet med låg risk, hoppas vi stämmer väl överens med hur vi tror de flesta bostadsrättsföreningar vill driva sin ekonomiska förvaltning, säger Gustav Berggren, VD på Borgo.

 – Ända sedan vår första kontakt har SBC påvisat sin höga ambition att fortsätta skapa värde för sina kunder, nu med fokus på att förbättra sparräntan. Vi är mycket glada att SBC valt MONU och att vi lyckats möta SBCs målsättning att kunna erbjuda ett tryggt, smidigt och attraktivt sparande med hjälp av MONUs open banking plattform, säger Lars Rutegård, VD på MONU.

Tjänsten lanseras i dagarna med en successiv påkoppling av föreningar förvaltade av SBC och innebär att SBC med hjälp av MONUs plattform gör det möjligt för bostadsrättsföreningarna att enkelt erhålla en marknadsledande ränta på sina likvida medel. Varje enskilt konto omfattas av den statliga insättningsgarantin.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...