Säker Vattens VD inför Nordbygg: ”Det krävs mer plats för installationer för att minska vattenskadorna”

av Admin

En förutsättning för att kunna göra säkra vatteninstallationer är att det finns tillräckligt med utrymme för rördragningar.

– Så länge byggare, projektörer och arkitekter inte prioriterar tillräckligt med plats för installationer, är det omöjligt för VVS-branschen att göra ett fullgott jobb, säger Thomas Lundgren, VD för branschorganisationen Säker Vatten.

I Säker Vattens monter EÖ:15 på Nordbygg, visar två modeller tydligt utrymmet för VVS-installationer.

En vattenskada är ett elände för den som drabbas – både ekonomiskt och praktiskt. Ingen vill leva, bo eller arbeta i ett kaos med uppbrutna golv och byggfläktar i veckor. För 17 år sedan tog VVS-branschen ett gemensamt krafttag och startade Säker Vatten i syfte att minska vattenskadorna i Sverige. Arbetet med branschregler, utbildningar och intyg har gett resultat, men det är fortfarande mycket som kan göras för att minska vattenskadorna.

– Tyvärr upplever våra medlemmar att de ofta måste skriva in avvikelser i Säker Vatten-intygen för att det inte går att följa branschreglerna för att det inte finns nog med plats att göra korrekta installationer. Det ökar risken för vattenskador. Med en avvikelse i intyget är det inte heller säkert att försäkringen täcker en eventuell vattenskada. Det här är ett problem som vi gemensamt med byggbranschen och arkitekterna behöver lösa, menar Thomas Lundgren.

Under Nordbygg, branschmässan som arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö 26-29 april, fokuserar Säker Vatten därför på att belysa problematiken med plats för installation i montern EÖ15. I montern visas bland annat två modeller hur mycket plats som krävs för bra installationer.

Säker Vattens tekniker håller flera kostnadsfria seminarier under Nordbygg. Under onsdagens och torsdagens seminarier ges en rad exempel på hur byggare och arkitekter kan underlätta för säkra vatteninstallationer.

Välkommen till Säker Vattens seminarier under Nordbygg 26-29 april, Stockholmsmässan

Tisdag kl 12-12:30
Så påverkar Branschregler Säker Vatteninstallation dig som VVS-installatör, beställare och entreprenör, Energismartscenen

Onsdag kl 12-12:30
Går det att bygga bort legionella? Energismartscenen

Onsdag kl 15:15-15:45
Så kan arkitekter minska risken för vattenskador Nordbygg Talks scenen

Torsdag kl 12-12:30
Så kan arkitekter minska risken för vattenskador, Energismartscenen

Fredag kl 10:45-11:15
Så påverkar Branschregler Säker Vatteninstallation dig som VVS-installatör, beställare och entreprenör, Nordbygg Talks scenen

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...