Så påverkas våra hem av klimatförändringar

av Admin

De senaste årens varma somrar kan komma att ställa nya krav på hur framtidens
bostäder utformas. Hela nio av tio svenskar tror att klimatförändringar kommer att
förändra framtidens hem. Men hur skulle det egentligen påverka våra bostäder? Som
en följd av möjlig framtida vattenbrist tror varannan person att antalet bostäder som
klarar av att effektivisera de boendes vattenförbrukning kommer att öka. Dessutom
tror en majoritet att ett varmare klimat skulle resultera i att det blir allt vanligare att
det byggs bostäder med solceller och luftkonditionering. Det visar Skanskas senaste
rapport Bopanelen 2030. 

Skanskas senaste rapport Bopanelen 2030 – en rapport om framtidens hem, bygger på en
undersökning genomförd av Kantar Sifo och lyfter frågor, trender samt utmaningar kring
framtidens hem. Det visar sig att så många som 90 procent tror att klimatförändringar
kommer att påverka hur vi bor. I den yngre generationen spår dessutom hela 52 procent
att sättet vi utformar bostäder på kommer att förändras mycket.

Undersökningen visar också hur svenskarna tror att bostäderna kommer att påverkas om
klimatet blir varmare. Sju av tio spår fler bostäder med solceller. Hälften tror att bostäder
med luftkonditionering (AC) kommer att bli vanligare och nästan lika många spår att vi
kommer se fler bostäder som effektiviserar vattenförbrukningen på grund av vattenbrist.
Gröna tak är också något som diskuterats flitigt de senaste åren och dessutom något som
många tror kommer bli allt vanligare i framtiden.

– På Skanska arbetar vi dagligen med att utveckla lösningar som gör det möjligt att bygga
bostäder för ett förändrat klimat. Förutom att samtliga av våra nya flerbostadshus sedan
2019 har solceller på taket har vi också dagvattenlösningar och gröna innegårdar som kan
absorbera vatten och på så sätt minskar risken för översvämning. Vi skulle vilja sätta upp
ännu mer solceller än vi gör idag men dagens regler gör det dyrt och krångligt för våra
kunder. Vi behöver tillsammans med övriga aktörer och politiker, hitta lösningar och nya
vägar för att stärka incitamenten för att få fler att välja miljöcertifierade och hållbara
bostäder som förenklar en hållbar livsstil, säger Jacob Birkeland, Head of Media Relations
and Public Affairs på Skanska.

Viktigt med bostäder som klarar extremt klimat
Men hur kommer miljöfaktorer att påverka vårt val av bostad om tio år? Rapporten visar
att sex av tio att spår att de kommer att påverkas av det faktum att bostaden är byggd för
att klara såväl varmare somrar som kallare vintrar. Fyra av tio anser dessutom att valet av
bostad kommer att påverkas av huruvida bostaden ransonerar och effektiviserar
vattenförbrukningen på grund av vattenbrist eller inte. En annan vattenbaserad faktor
som kommer påverka många är att bostaden klarar av att stå emot och absorbera häftiga
skyfall.

Topp fem – så kommer våra bostäder påverkas av ett varmare klimat
1. Fler bostäder med solceller 71 %
2. Fler bostäder med luftkonditionering (AC) 54 %
3. Fler bostäder som effektiviserar vattenförbrukningen på grund av vattenbrist 50 %
4. Fler bostadshus med gröna tak 38 %
5. Fler bostäder som är säkrade för att klara av översvämningar 34 %

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Skanska i februari och mars 2020. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 306 personer i åldrarna 18–65 deltagit i undersökningen.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...