Rekordstort utbud pressar priserna – HusmanHagberg kommenterar augusti månads boprisutveckling

av Admin

Slutpriserna på de bostäder som sålts under augusti har sjunkit jämfört med tidigare perioder, visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. Både villor och bostadsrätter sjönk under augusti månad med –2% på riket.

– Ser vi över 12 månader så är det ingen dramatik, eftersom priserna fortfarande steg för ett halvår sedan. De senaste 3 månaderna har dock visat på nedgång i alla större regioner, även om det såklart finns lokala skillnader, säger Fredrik Kjell, VD på HusmanHagberg.

– De höjda räntorna, ovisshet kring fortsatt inflation och framförallt hur elpriserna kommer att se ut framöver, gör att vi har en osäkerhet i marknaden just nu, fortsätter Fredrik. Det aviserade finansiella stödet som riksdagen beslutat om till elproducenterna visar att frågan tas på allvar av politikerna, vilket skapar trygghet för bostadsköpare.

– Däremot tror jag inte att marknaden ännu sett full effekt av höjda räntor och energipriser. Lånen läggs om allt eftersom och elräkningen ökar då det blir kallare ute.

Utbudet är uppe på rekordnivåer. Enligt Hemnets statistik så visade augusti på största annonsvolymen sedan våren 2019. Det är framförallt små lägenheter, ettor, som står för en ovanligt stor andel av utbudet.

– Det har aldrig funnit så många ettor utannonserade under en och samma månad tidigare, berättar Åsa Davidsson, vVD och marknadschef. Byggbolagen har under många år producerat en stor andel smålägenheter samtidigt ser vi att befolkningspyramiden minskar i åldrar som flyttar hemifrån, vilket leder till ett överutbud av ettor.

– Vi hör även från våra kontor på universitetsorter att intresset för lägenheter i samband med terminsstarten varit ovanligt svalt. Det tyder på att studenterna inte vågar satsa på ett köp i nuläget. Förr var investeringen i en lägenhet på en studieort i princip en säker investering som gav god avkastning. Med ett kort perspektiv på ägandet i samband med studier är det inte lika säkert längre att man får igen sina investerade pengar. Har man istället alternativet att hyra en bostad eller bo hemma tills priserna stabiliserat sig, så gör man nog det, säger Åsa.

Det blir allt vanligare att man säljer sin nuvarande bostad innan man köper ny.

– Det tycker vi är helt rätt i dagens marknad, då det gör att man minskar sin risk. Har du redan sålt så vet du vad du har att röra dig med och då är det enklare att fatta beslut om köp av ny bostad, säger Fredrik.

– Eftersom vi ser att det fortsatt görs bostadsaffärer så fylls marknaden på med köpare som redan sålt, vilket borgar för att marknaden inte ska bromsa in, men vi har längre ledtider i varje affär.

– Stabilitet och förutsägbarhet är nyckeln till rörlighet på bostadsmarknaden. Människor måste känna sig trygga för att våga ta klivet att köpa eller sälja bostad. Det jag önskar allra mest av det stundande valet är att vi får en politik som är tydlig och långsiktig samt skapar förutsättningar för en rörlighet på bostadsmarknaden, avslutar Fredrik Kjell.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...