Rekordmånga stora exportföretag vill anställa

av Admin

Över hälften av Sveriges stora exportföretag, 55 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige under det närmaste året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Det är en rekordhög siffra samtidigt som andelen företag som tror sig minska antalet anställda i Sverige endast är tre procent.

– Så här ambitiösa sysselsättningsplaner har vi aldrig sett tidigare. Det vittnar om att exportnäringen ser en fortsatt stark konjunktur framför sig och därför behöver rekrytera, säger Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit.

Totalt 55 procent av de stora exportföretagen räknar med att öka antalet anställda i Sverige under det kommande året, visar Exportkreditbarometern. Det är den högsta siffran sedan Exportkreditbarometern började mäta 2013. Samtidigt tror rekordlåga tre procent att personalstyrkan i Sverige kommer att minska de närmaste 12 månaderna.

Barometern fortsätter att visa ett starkt samband mellan orderingång och sysselsättningsplaner. Andelen exportföretag som tror på ökad orderingång är lika många som anger rekryteringsbehov under det kommande året.

– En del företag återanställer efter att de tvingades säga upp personal under pandemin och många har också ett ökat rekryteringsbehov på grund av den starka konjunkturen. Rätt kompetens och god tillgång till finansiering kommer vara avgörande för att till exempel kunna investera i grön omställning, vilket långsiktigt stärker den svenska exportindustrin, säger Magnus Montan.

Antalet anställda hos de stora exportföretagen väntas öka även utomlands, men inte i lika hög omfattning som i Sverige. Nästan fyra av tio företag, 37 procent, räknar med att anställa fler personer utomlands, medan endast tre procent räknar med att minska antalet anställda utomlands.

– Allt fler vaccinerar sig världen över och samhällen öppnar upp, det ökar både produktion och efterfrågan. Den globala efterfrågan på hållbara lösningar har aldrig varit större och det gynnar svenska exportföretag, säger Magnus Montan, vd på SEK.

Om Exportkreditbarometern
Exportkreditbarometern har genomförts sedan 2013 och vänder sig till exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor. 200 exportföretag har svarat på undersökningen som genomfördes under perioden 1-29 oktober 2021. Höstens fullständiga rapport presenteras den 30 november.

Frågan som ställdes var: Väntas antalet anställda i Sverige under de kommande 12 månaderna ha:
Ökat                                     55 procent (48 procent i vårens mätning)
Oförändrad                          42 procent (49 procent)
Minskat                                  3 procent (3 procent)

Frågan som ställdes var: Väntas antalet anställda utomlands under de kommande 12 månaderna ha:
Ökat                                     37 procent (28 procent i vårens mätning)
Oförändrad                          60 procent (71 procent)
Minskat                                  3 procent (1 procent)

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...