Rekordhöga inteckningsvolymer på småhusmarknaden

av Admin

Lantmäteriets statistik visar att tillväxttakten för inteckningar i fastigheter ligger kvar på en mycket hög nivå. Under årets första kvartal har det totala inteckningsbeloppet ökat med 107 miljarder kronor eller motsvarande 1,7 procent. Procentuellt är ökningen den största sedan december 2015.

Det totala beloppet för inteckningar i fastigheter exkl. bostadsrätter uppgår till 6,5 biljoner kronor (6 472 miljarder) per mars månad. Även inteckningar i utländsk valuta ökar och motsvarar nu 15,1 miljarder kronor.

–        Om man jämför antalet nya inteckningar för det första kvartalet 2021 med samma period 2022 så har antalet nya inteckningar ökat med 5 procent. Det är prisökningen på bostäder, framförallt villor, som påverkat tillväxttakten för inteckningar i fastigheter. Vi ser fortfarande ett högt inflöde av ansökningar om inteckningar, men det kan naturligtvis bero på en eftersläpning eftersom lagfart kan sökas inom tre månader efter genomförd fastighetsaffär, säger Dennis Lindén enhetschef på Lantmäteriet.

Ovanliga effekter i pandemins spår

En av pandemins ovanliga ekonomiska effekter är de ökade bostadspriserna. Hushållens sparande har ökat till följd av de senare årens pandemirestriktioner. Detta har i sin tur medfört att utrymmet att lägga mer pengar på sitt boende ökat. Andra bakomliggande faktorer är låga räntor och bostadsbrist i storstadsregioner där bostadsbyggandet inte ökar i samma takt som befolkningsökningen. Då stiger efterfrågan på bostäder och priserna stiger. Stigande priser driver i sin tur ett ökat lånebehov som medför ökade inteckningar i fastigheter.

–        Vi har haft en peak i verksamheten de senaste två åren med såväl höga volymer som en hög prisutveckling genom i stort sett hela pandemin sedan juni 2020 fram till dagens datum. Vi ser dock en avmattning av antalet lagfartsärenden med 10 procent färre sålda bostäder under årets första kvartal jämfört med samma period 2021.

2021 var ett nytt rekordår för volymen på den svenska fastighetsmarknaden. Utvecklingen ser ut att fortsätta under det första kvartalet 2022 även om antalet köp mattats av, säger Dennis Lindén.

Betydligt högre ökningstakt än i fjol

Det totala inteckningsbeloppet har ökat med 381 miljarder kronor eller motsvarande 6,3 procent jämfört med mars 2021. Det innebär att ökningstakten är betydligt högre än föregående kvartal.

Av det totala beloppet för inteckningar, 6,5 biljoner kronor (6 472 miljarder), står Stockholm län, Västra Götaland och Skåne tillsammans för 3,8 biljoner kronor, vilket motsvarar närmare 60 % av totalbeloppet.

På kommunnivå märks de största ökningarna särskilt för Skellefteå där inteckningarna ökat med närmare 16 procent under det senaste året. I övrigt märks ökningar på mellan 9 och 16 procent i fjällkommuner som Älvdalen, Härjedalen, Malung-Sälen och Storuman.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...