Överenskommelse om hyreshöjningar i Stockholm

av Admin

Wallenstam och Hyresgästföreningen i Stockholm har enats om en hyresöverenskommelse för 2023.

”Vi har mot bakgrund av den extremt oroliga tid som råder i samhället nu beslutat oss för att göra denna överenskommelse. Höjningen täcker inte kostnadsökningarna, men vi har valt att ändå komma överens på denna nivå för att hyresgästerna ska få ett besked om sin kommande hyra och inte behöva riskera en retroaktiv hyra”, säger vd Hans Wallenstam.

”Tack vare vår finansiella stabilitet har vi gett oss möjligheten att se årets kostnadsökningar på några års sikt. Vi alla hoppas att årets höga inflation är övergående”, säger vd Hans Wallenstam.

Hyresöverenskommelsen avser cirka 4000 lägenheter i Stockholmsregionen och innebär hyreshöjningar för nyproduktion med presumtionshyra upp till 2,6 procent och för övriga upp till 3,8 procent från 1 januari 2023. Utöver det tillkommer en månadsavgift på 110 kronor som är ett inflationstillägg för att kompensera för en del av kostnadsökningarna.

Denna överenskommelse ligger utanför trepartsöverenskommelsen mellan Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...