Oron för föreningens ekonomi har ökat under pandemin – det bekymrar oss mest

av Admin

För fjärde året i rad presenterar SBC Sveriges Bostadsrättsrapport 2021. I rapporten svarar svenska bostadsrättsägare på frågor om bostadsföreningens ekonomi, juridik och framtid men också hur det senaste året som präglats av en pandemi har påverkat bostadsrättsföreningen. Det visar sig att allt fler känner oro för föreningens ekonomi jämfört med innan pandemin. Allra vanligast är det att bekymra sig för oförutsedda kostnader och avgiftshöjningar.

Sverige Bostadsrättsrapport 2021 bygger på en undersökning genomförd av Ipsos Norm i vilken 1061 svenska bostadsrättsägare fått svara på frågor angående allt som har med bostadsföreningen att göra. Det turbulenta året 2020 då hela världens ekonomi påverkades av coronakrisen har satt sina spår bland landets bostadsrättsägare. Undersökningen visar nämligen att det idag är fler som oroar sig för sin förenings ekonomi än innan pandemin. I årets undersökning uppger hela 24 procent att de är bekymrade. När samma fråga ställdes i början av 2020, innan pandemin brutit ut, var motsvarande siffra endast 13 procent.

Vad bekymrar sig då bostadsrättsägare för? Vanligast är att bekymra sig för oförutsedda kostnader, det uppger 46 procent. Avgiftshöjningar, att styrelsen saknar tillräcklig kompetens och att styrelsen prioriterar fel följer därefter. Däremot är det få som oroar sig för att föreningen saknar en underhållsplan eller att renoveringar skjutits upp på grund av pandemin. Det uppger endast 14 respektive åtta procent.

– Vi är stolta över att kunna presentera vår årliga rapport Sveriges Bostadsrättsrapport för fjärde året i rad. Efter ett minst sagt skakigt år är det inte så konstigt att oron för föreningens ekonomi stigit bland landets bostadsrättsägare. Oron kan dock ibland bero på dålig insikt i styrelsens arbete och föreningen i stort. Det är viktigt att styrelsen skapar förståelse hos medlemmarna genom att kontinuerligt uppdatera med relevant information. Om man som medlem vill ha mer insikt men också kunna påverka kan det vara bra att själv undersöka vad det finns för möjligheter att engagera sig i arbetet eller gå med i styrelsen, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC.

Sju av tio bostadsrättsägare har vuxit upp i ett ägt boende
Vem är egentligen den typiska bostadsrättsägaren? Undersökningen visar sju av tio bostadsrättsägare vuxit upp i ett ägt boende. Dessutom stämmer uttrycket lika barn leka bäst väl överens på bostadsrättsägare, 52 procent uppger nämligen att den vanligaste boendeformen bland familj och vänner är bostadsrätt. Även småhus som villa och radhus är vanligt. Dock är det inte alls lika vanligt att familj och vänner bor i hyresrätt, något som endast tio procent uppger är den vanligaste boendeformen i bekantskapskretsen.

Läs hela rapporten här: https://www.sbc.se/bostadsrattsrapporten/.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...