Nytt år – nya Branschregler Säker Vatteninstallation

av Admin

Den 1 januari 2021 trädde nya Branschregler Säker Vatteninstallation i kraft, vilket innebär nya, skärpta krav på vatteninstallationer. Allt för att bidra till att göra vatteninstallationer ännu säkrare.

De flesta försäkringsbolag kräver att installationer ska utföras enligt Branschreglerna av auktoriserade Säker Vattenföretag.

  • -Processen med att arbeta fram de nya Branschreglerna har pågått under 2,5 år och inneburit otaliga möten och remissrundor. Målet var att ta fram så bra, tydliga och användarvänliga regler som möjligt, säger Thomas Lundgren, VD för Säker Vatten.

Stor vikt har lagts vid att samordna Säker Vattens branschregler med övriga organisationers regelverk, allt för att göra det så enkelt som möjligt för installatörer och projektörer att göra rätt och därmed undvika vattenskador.

De största förändringarna i Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 är:

  • Branschreglerna har samordnats så långt det är möjligt med BKR (Byggkeramikrådet) och GVK (Golvbranschens våtrumskontroll).
  • Branschreglerna innehåller fler bilder och illustrationer för att förtydliga hur texterna ska tolkas. Det finns också syftestexter som beskriver bakgrunden till de olika kraven.
  • Begreppet ”våtzoner” har slopats.
  • Ett avsnitt om vattenanslutna apparater utanför kök har tillkommit eftersom kaffemaskiner och vattenautomater allt oftare placeras i korridorer och konferensrum.
  • För rörgenomföringar genom vägg med tätskikt har avståndet mellan rören ökats för att underlätta montering av tätskikt korrekt.

Projekterings- och installationsarbeten som startats efter den 1 januari 2021 ska utföras enligt Branschregler Säker Vatten 2021:1.
Det finns över 2000 auktoriserade VVS-företag och 22 000 utbildade montörer. Du hittar dem på www.sakervatten.se. Här finns också Branschreglerna digitalt.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...