Nya möjligheter när hemmet blir marknadsplats för allt fler

av Admin

Framtidens fastighetsutveckling tar nya former när hemmen blir både arbets- och marknadsplats. Hometail-rapporten kartlägger beteendemönster som accentuerats till följd av coronaviruset och ökat distansarbete, och blickar framåt för att undersöka hur dessa beteenden kan komma att påverka framtidens fastighetsutveckling. 

Hela 70 procent av svenskarna uppger i Fastighetsägarnas senaste rapport Hometail – Fastighetsägarnas roll under en pandemi att de i hög grad förändrat sin vardag till följd av det coronaviruset.

Med en allt högre efterfrågan på leveranser och större förväntningar på flexibilitet och smidighet i städerna, blir logistiken och leveranserna allt mer komplexa.

– E-handeln har länge varit på uppgång – i juni i år handlade 76 procent av svenskarna online. Kombinera det med att e-handeln flyttar längre och längre in i de sociala plattformarna, fler måltider beställs hem än någonsin tidigare och matkassarna har fått ett uppsving i och med att allt fler undviker att handla i fysiska butiker. Då är det inte förvånande att vi ser en utveckling där konsumenter ställer allt högre krav på smidigare och säkrare leveranser anpassade efter deras scheman, Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer Fastighetsägarna.

Pålitlighet, smidighet och timing är fortsatt viktigast vid hemleveranser men nu adderas en smittskyddsparameter till vad som upplevs vara säkert för såväl bud som mottagare.

– Det finns stora möjligheter att i egen regi eller tillsammans med produkt- och tjänsteleverantörerna underlätta för boende genom exempelvis gemensamma tjänsteabonnemang. Fastighetsägare som tar en mer aktiv roll i att exempelvis synkronisera leveranser för att minska antalet transporttillfällen eller som kan erbjuda boxlösningar i fastigheten ges möjlighet att bygga relation både med sina hyresgäster och i större nätverk, Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer Fastighetsägarna.

Även äldre blir en allt viktigare målgrupp för tjänsteutveckling i takt med att dessa i högre utsträckning än tidigare beställer varor online. I åldersgruppen 65+ uppger 68 procent att de ökat sin e-handel jämfört med föregående år, och i juni i år uppgav 21 procent i samma åldersgrupp att de beställer hemleverans av mat oftare än innan Coronakrisen, dubbelt så många som åldersgruppen 0-25.

Med ett samhälle som nu stabiliseras kring nya beteendemönster och förutsättningar, och vars digitaliseringsprocess tagit stormsteg framåt, ökar kraven på teknik som möter behoven. Hemmen får en ny roll som arbetsplats och ska många gånger rymma fler familjemedlemmar än tidigare vilket skapar möjligheter för fastighetsägare att skapa funktioner i bostadshusen som underlättar både distansarbete och familjeliv.


Fakta om rapporten:

Undersökningen genomfördes av United Minds i form av en webbenkät distribuerad via mejl under perioden 2 juni till 22 juni 2020, och besvarades 1009 stockholmare.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...