Ny tjänst som expansionschef förstärker Byggelements rekordstora satsning

av Admin

Robert Larsson tillträder en ny tjänst som expansionschef på Byggelement. Uppdraget är direkt kopplat till företagets stora satsning på att industrialisera tillverkningen av betongelement. Sammanlagt investeras 450 miljoner kronor i utbyggnad av anläggningarna i Ucklum och Hallstahammar.

– Jag är imponerad av den genomtänkta strategin bakom Byggelements effektiva processer och flöden. Det känns ärofyllt att ta sig an ansvaret för att satsningen håller tempo och levererar vad som utlovats, säger han.

Robert Larsson kommer närmast från tjänsten som produktionschef vid Finja Betong och tillträder den nya tjänsten senare i höst. Han har tolv års erfarenhet av byggindustrin och har också en värdefull bakgrund inom bilbranschens underleverantörer, en sektor som anses som en föregångare vad gäller automation. I botten finns även en magisterexamen i Industriell ekonomi.

– Det ska bli väldigt spännande att få driva den här omfattande satsningen. Tjänsten innebär att jag blir en garant för att leveranser sker i rätt tid och till rätt kostnader. Det är en helhet som ska fungera, säger Robert Larsson.

Tekniksprånget från manuellt arbete till hög grad av automation uppnås genom införande av en unik tillverkningsprocess med bland annat högre grad av robotteknik. Den nya tekniken möjliggör dessutom produktion av betongelement med halverad mängd cement som standard, något som säkerställer Byggelements försprång inom klimatförbättrad prefabproduktion.

Carl Rülcker, VD på Byggelement, är mycket nöjd med rekryteringen som ytterligare stärker företagets ambitioner vad gäller både produktivitet och klimatmål.

– En exceptionell satsning kräver exceptionell kompetens och det har vi hittat i Robert Larsson, säger han. Robert har gedigen erfarenhet av precis det vi behöver och är också en erkänt skicklig ledare.

Genom satsningen implementeras marknadens mest högteknologiska och industrialiserade process för att kunna möta kundernas krav gällande pris, prestanda och minskad klimatpåverkan. Att satsa på en standardiserad och repetitiv process ökar också förutsättningarna för en hög och jämn kvalitet.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...