Nu är balkongbråkens högtid här

av Admin

Sommaren är på ingång och det är dags att göra i ordning balkongen. Men vad är
egentligen tillåtet att göra på balkongen eller på innergården? SBC, Sveriges
Bostadsrättscentrum, sammanfattar vad som bör undvikas för att hålla god grannsämja
under sommaren.

Invigningen av balkongen skapar inte bara en känsla av att sommaren är på ingång utan kan även medföra
osämja grannar emellan. De vanligaste klagomålen som SBC får in rör oftast grillning, rökning eller
högljudda grannar. Vad gäller rökning är det svårt att förbjuda det på balkonger men däremot kan det
göras på gemensamma platser som exempelvis tvättstugan. När det kommer till störningmoment finns
svaret oftast i föreningens ordningsregler.

– Som boende är det viktigt att visa respekt gentemot sina grannar. Trots att man enligt lag har rätt att
röka på balkongen är det en vanlig källa till konflikter. I ett första steg ska man alltid föra en dialog med sin
granne om det är något som stör dig. Om du däremot får in rök i lägenheten trots att dörrar och fönster är
stängda ska du anmäla det till styrelsen. Det kan nämligen finnas brister i exempelvis tätning eller
ventilation, säger Frank Nordin, Fastighetsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
Vad som får och inte får göras

I slutändan är det alltid den enskilda föreningen som sätter de lagar och regler som gäller. Det är därför
viktigt att ha tydliga ordningsregler där det framgår vad som inte är tillåtet att göra på balkongen. Det
betyder att grillning kan accepteras i vissa föreningar med förutsättning att det inte medför en brandrisk
eller att grannar störs av röken. Även enstaka fester med lite högre musik kan vara tillåtna men
grundprincipen är att visa hänsyn till sina grannar.

Gällande att pynta och dekorera balkongen så har en bostadsrättsägare rätt att göra det precis som den
själv önskar, med förutsättningen att det inte påverkar fastigheten. Det betyder att växter som hänger på
fasaden eller borrning och målning inte är tillåtet.

– När det kommer till bostadsrättsföreningens gård eller uteplats är det styrelsen som förvaltar den
gemensamma marken och som enskild medlem har man rätt att använda den. Normalt sätt får
medlemmar ställa ut utemöbler eller ha en pallkrageodling. Men du får inte på eget intiativ bygga något,
då det kan klassas som väsentliga förändring som kan påverka andra boenden, avslutar Frank Nordin,
Fastighetsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...