Mimers hyresförhandling för 2023 är klar

av Admin

Bostads AB Mimer och Hyresgästföreningen är överens om 2023 års hyror som gäller från 1 februari 2023. Hyreshöjningen blir i genomsnitt 4,44 % med ett spann mellan 0–4,65 %. De allra flesta hyresgäster får en höjning med 4,65 %.

För en hyresgäst med en månadshyra på exempelvis 7 000 kr innebär hyreshöjningen ungefär 325 kr. För hyresgäster med kallhyra blir hyreshöjningen 3,5 % eftersom de själva står för kostnaden för eluppvärmning. Mimers hyresgäster kan se sin nya hyra på Mina sidor, Kivra och e-faktura från 15 februari samt på hyresavin som landar i brevlådan senast 21 februari. Hyresgästen betalar hyreshöjningen retroaktivt tillsammans med hyran för mars.

– Nu kan vi ge ett besked till våra hyresgäster om årets hyra. Vi kan konstatera att utgångsläget har varit tuffare än på många år med anledning av kraftigt ökade kostnader för el, ökade kostnader i förvaltningen och ökade räntor. Under flera år har vi arbetat med besparingar och hållbara investeringar för framtiden, men vi ser fortsatt en utmaning i att få täckning för kostnadsökningar som påverkar vår verksamhet framöver. Gällande hyresförhandlingen har vi kommit överens om hyrorna på lokal nivå tillsammans med Hyresgästföreningen, efter vägledningsbeslut från den centrala tvistelösningsfunktionen Hyresmarknadskommittén, säger Mikael Källqvist VD på Mimer.

Motiveringen till höjningen baseras på att:

  • Mimer behöver kompensera för verksamhetens ökade kostnader för räntor, förvaltning och underhåll samt taxor för el, vatten, fjärrvärme och avfallshantering.
  • Den höga inflationen har också bidragit till årets höjning.
  • Mimer behöver också säkerställa högre intäkter för att fortsätta underhålla och utveckla hyresrätten genom att ta hand om det befintliga beståndet och möjliggöra att nya bostäder kan byggas.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...