Kommentar till Mäklarstatistik: Fritidshus har ökat mest

av Admin

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på stillastående priser på villor och bostadsrättspriser som stiger med en procent i riket i oktober. På tolv månaders sikt har fritidshuspriserna i riket ökat mest, med hela 20 procent.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på villor i riket är stillastående i oktober medan bostadsrättpriserna stiger med 1 %. På tolv månaders sikt har villapriserna stigit med 15 %, bostadsrättspriserna med 7 % och fritidshuspriserna med 20 %.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Många av våra mäklare märker av en viss avmattning på marknaden. Efter en väldigt kraftig uppgång är det naturligt att villapriserna nu planar ut. När det gäller bostadsrätter är det fortsatt stark efterfrågan på större lägenheter medan ettor och tvåor är trögare att sälja på många orter, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • Fritidshuspriserna sticker ut med en uppgång på tjugo procent på tolv månader. Pandemin gjorde att intresset för både sommarstugor och fjällboende i Sverige ökade markant och efterfrågan ser ut att hålla i sig även nu under hösten, fortsätter Johan Engström.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...