K2A vinner markanvisningstävling för utveckling av hyresbostäder i Västerås

av Admin

K2A har vunnit Västerås kommuns markanvisningstävling för utveckling av hyresbostäder och torg i stadsdelen Bjurhovda. K2A ska bygga fyra byggnader med plats för cirka 180 hyresbostäder, lokal för bageri eller liknande verksamhet i bottenplan samt ett inbjudande torg i anslutning. Bagartorget kommer bli länken mellan gammalt och nytt i området och en naturlig mötesplats för de boende. Befintlig bebyggelse utgörs idag av villor och lamellhus och området som ursprungligen byggdes ut under 1960-talet har på senare tid moderniserats, bland annat med en ny skola.

Byggnaderna byggs i K2A:s egna produktionsanläggningar, med en stomme av trä samt träfasader och gröna tak av sedum eller gräs. Samtliga byggnader kommer vara Svanenmärkta.

– Västerås är en stad med stark tillväxt i Mälardalen och nu stärker vi vår position ytterligare. Bjurhovda är en stadsdel med en stor del bostäder i ägandeform och genom att bygga hållbara hyresbostäder och en inbjudande mötesplats vill vi möjliggöra ett levande område med plats för människor med olika bakgrund och skeden i livet, kommenterar Johan Knaust vd för K2A.

Byggstart är planerad till slutet av 2021.  

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...