Hyrorna i Stockholm behöver höjas med 9,5 procent

av Admin

För att hantera de kraftiga ränte- och förvaltningskostnaderna skulle hyrorna behöva höjas med upp mot 25 procent under 2023. Enligt den överenskommelse som bostadsmarknadens parter ingick tidigare i år ska dock stor hänsyn tas till tidigare års utveckling, vilket innebär att hyreshöjningen mer än halveras i förhållande till behoven. Fastighetsägarna Stockholms yrkande inför de kommande förhandlingarna om 2023 års hyresjustering är en höjning på 9,5 procent.

– Utvecklingen är dramatisk. De räntor som fastighetsägare lånar till har ökat med 200 till 300 procent och i vissa fall ännu mer. Samtidigt har priserna på det mesta som behövs i förvaltningen av hyresrätter dragit i väg rejält, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Förhandlingarna berör nästan 100 000 hushåll i huvudstaden och utgår från en ny modell som bostadsmarknadens parter – Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta – har tagit fram tillsammans. Den innebär att hyresgästerna förskonas från stora delar av de kostnadsökningar som många andra hushåll drabbas av. Dessa kostnader kommer i stället behöva täckas av hyresvärdarna. Trots detta kommer hyrorna att behöva höjas mer än vad vi har vant oss vid. I Stockholm handlar det om en höjning med 9,5 procent.

– Kostnadsutvecklingen innebär en rejäl ekonomisk utmaning för många hyresvärdar, som dessutom ofta är småföretagare. De får inte på något sätt full kompensation om hyrorna justeras med 9,5 procent, men det blir en nivå där vi kan säkerställa att befintliga hyreslägenheter kan underhållas och nya kan byggas – givet att modellen hedras även i framtiden, säger Nathalie Brard, förhandlingschef, Fastighetsägarna Stockholm

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...