HusmanHagbergs vd Fredrik Kjell kommenterar Svensk Mäklarstatistiks siffror för december 2021:

av Admin

Galopperande uppvärmningspriser blir en viktig parameter i morgondagens bostadskostnadskalkyler hävdar Fredrik Kjell, vd för fastighetsmäklarkedjan HusmanHagberg, i samband med att Svensk Mäklarstatistik redovisar siffrorna för december månads villa- och bostadrättsförsäljning.

Priserna på bostadsrätter är den senaste månaden oförändrad i riket i stort, förutom i centrala Stockholm, där de stigit med två procentenheter. Villapriserna har sjunkit marginellt, med undantag för Storstockholm, där de stått still.

– De små förändringarna bekräftar det HusmanHagberg tidigare förutspått, nämligen att vi är mitt uppe i en prisnormalisering, konstaterar Fredrik Kjell.

Parallellt dyker det upp nya frågeställningar i skuggan av de nya pandemirestriktionerna – vad kommer de att ha för effekt på kort sikt? Intresset för villor är inte lika starkt som tidigare – kommer det att förändras?

– Coronaeffekten i efterfrågan på villor har avtagit något men där finns fortfarande ett starkt köpbehov, samtidigt som utbudet är relativt lågt.

Ytterligare faktorer som lär påverka prisbilden i omedelbar framtid är enligt Fredrik Kjell kostnaderna för el och drivmedel, ränteläget, inflationen och förstås hur pandemin utvecklas.

– Idag ser vi en fjärde våg där det åter blir aktuellt med hemarbete, vilket sätter fortsatt fokus på bostaden. Dessutom kommer fler av oss säkerligen att ta det säkra före det osäkra och planera hemester även i sommar.

Den disponibla inkomsten påverkas av både uppvärmning och drivmedel, vilket de som lever på marginalen kommer att känna av mest. Bostadsrättsinnehavare tänker ofta att uppvärmningen ingår i avgiften, men om elpriserna fortsätter ligga högt kommer de på sikt att märkas.

Frågan hur en minskad disponibel inkomst påverkar efterfrågemönstret besvarar HusmanHagbergs vd så här:

– Pandemin har agerat som en katalysator för ett förändrat boende, vilket har inneburit fler som köper och säljer bostad. Detta beteende, med hemmet i fokus, kommer sannolikt att bestå över tid. Jag tror att det för många hushåll blir en fråga om prioritering när det gäller var man ska lägga sina utgifter och om man på något sätt kan anpassa sin energikonsumtion till rådande omständigheter, avslutar Fredrik Kjell.

Svensk Mäklarstatistiks pressmeddelande hittar du här

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...