Hemmalivet gav pantrekord – vi närmar oss målet

av Admin

Idag presenterar Pantamera pantstatistiken från 2020 som visar att antalet pantade burkar och flaskor har ökat med över 72 miljoner. Detta trots en något lägre dryckesförsäljning. Sammanlagt pantade vi över 2,2 miljarder burkar och flaskor, vilket motsvarar 214 förpackningar per person. Det betyder att vi nu har uppnått en pantningsgrad på 88 procent.

Nu närmar vi oss det svenska målet om att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Under 2020 ökade pantningsgraden med hela tre procentenheter, från 85 procent år 2019 till drygt 88 procent år 2020.

– Det är enorma mängder pant och en fantastisk miljöinsats. Pantsystemet är ett slutet kretslopp, där burkarna och flaskorna materialåtervinns till nya. Det är så vi maximerar miljönyttan. 2020 års pantning bidrog till en besparing på hela 180 000 ton koldioxid – lika mycket som Visby genererar under ett helt år, förklarar Katarina Lundell, kommunikationschef på Pantamera/Returpack.

Ökad pantning i 17 av 21 län

Pantningen har ökat markant i nästan samtliga län, på flera håll med över tio procent. Allra mest har det ökat i Sörmland, med över 12 procent. Coronapandemin, med dess effekter i form av restriktioner, nedstängningar och beteendeförändringar, har haft en stor inverkan på det gångna årets pantstatistik.

– Det resultat vi ser för 2020 är en mer rättvisande bild av hur bra vi svenskar är på att panta.  Gränshandeln mot framförallt Norge har varit stängd stora delar av det gångna året vilket har påverkat pantningsgraden i Sverige positivt. Många av de burkar och flaskor som i normala fall säljs till Norge kommer inte tillbaka i vårt svenska pantsystem, säger Katarina Lundell.

Vi pantar mer när vi är hemma

En annan effekt av pandemin är att vi tillbringat mer tid i våra hem och därmed konsumerat mer dryck i hemmet än vi gör ett normalt år, vilket också gynnat pantningen.

– De undersökningar vi gör regelbundet visar att vi är bättre på att panta de burkar och flaskor vi konsumerar i hemmet, jämfört med de vi konsumerar ”on the go”, säger Katarina Lundell.

Att vi spenderat mer tid på hemmaplan märks också på landets återvinningscentraler där besöken har gått upp. Något som även Pantamera märker av då allt fler konsumenter väljer att panta i de stora Pantamera Express-automaterna som är placerade på närmare 60 återvinningscentraler runt om i landet.  Över 90 miljoner burkar och flaskor samlades in via Pantamera-Expressautomater under 2020, en ökning med 50 procent från 2019.

Panta – en självklarhet för svenskarna

Pant betyder att en konsument, i samband med köp av dryck, lånar en burk eller flaska mot en avgift. Avgiften betalas sedan tillbaka när man pantar. Det svenska pantmärket har blivit en stark symbol för återvinning och pantning är idag ett naturligt inslag i svenskarnas vardag. I de SIFO-undersökningar som Pantamera gör säger 99 procent av svenskarna att de pantar.

FAKTA

Antalet pantade burkar och flaskor per person under 2020: 214 (208 st år 2019)

Totala antalet pantade burkar och flaskor under 2020: 2 223 803 818 (2 151 563 342 år 2019)

Statistik län

Län Antal pantade flaskor och burkar 2020 Antal 2019 Förändring procent Antal per person
Värmlands län 93 631 106 114 891 864 -18,5% 331
Norrbottens län 68 097 609 68 276 351 -0,3% 273
Jämtlands län 34 574 540 42 612 429 -18,9% 264
Gotlands län 15 643 896 15 151 721 3,2% 260
Dalarnas län 72 425 791 68 404 522 5,9% 252
Västernorrlands län 60 618 604 55 771 372 8,7% 248
Gävleborgs län 68 736 800 63 682 058 7,9% 239
Södermanlands län 71 130 627 63 363 818 12,3% 238
Kalmar län 57 184 811 52 722 477 8,5% 232
Örebro län 70 547 362 63 869 167 10,5% 231
Västmanlands län 63 128 378 57 838 934 9,1% 228
Blekinge län 35 620 822 33 547 335 6,2% 224
Östergötlands län 103 936 215 94 451 803 10,0% 222
Västerbottens län 59 839 629 58 328 071 2,6% 219
Hallands län 72 609 276 65 251 862 11,3% 216
Västra Götalands län 361 406 870 385 041 905 -6,1% 208
Jönköpings län 73 721 408 69 187 094 6,6% 202
Skåne län 277 572 809 254 581 101 9,0% 200
Uppsala län 76 641 096 70 180 758 9,2% 197
Kronobergs län 39 850 822 35 817 846 11,3% 197
Stockholms län 446 885 347 418 590 854 6,8% 187

Koldioxidbesparing: Uträkningen bygger på beräkningar i Livscykelanalysen som Returpack tog fram under 2018.

Läs mer på statistikportalen: https://statistik.pantamera.nu

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...