Företag och hushåll behöver tydligt besked om elstöd

av Admin

Alla elanvändare behöver få ett tydligt besked om att de omfattas av det elstöd som regeringen aviserat. Den uppmaningen riktar Fastighetsägarna i ett brev till Svenska kraftnät och kräver också besked om när ett stöd kan vara på plats för att underlätta för företags och hushålls planering.

Energikrisen har inneburit dramatiska kostnadsökningar för alla energikonsumenter. De höga elpriserna påverkar fastighetsägare direkt då de använder el i sin verksamhet. Därtill så påverkas hyresgästerna, hushåll och företag.

Svenska kraftnät fick i augusti regeringens uppdrag att utforma ett elprisstöd till konsumenter och företag. Senast 15 november ska ett stöd finnas på plats. Det är alldeles för sent anser Fastighetsägarna. I ett brev till Svenska kraftnät kräver Fastighetsägarna besked om att alla elanvändare ska omfattas av elprisstödet.

– Det finns företag som redan nu säger att de har svårt att driva sin verksamhet vidare på grund av de höga elkostnaderna. Regeringen har aviserat ett högkostnadsskydd för elkunder och vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att omgående bringa klarhet i hur stor ersättning företag, hyresgäster och fastighetsägare kan få, det säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

I brevet efterlyser Fastighetsägarna en dialog med Svenska kraftnät om hur ett stöd kan utformas.

– Bostäder och lokaler är en av de största elanvändarna i Sverige. Det är därför både naturligt och nödvändigt att myndigheterna för en dialog med oss om hur ett stöd kan utformas, så att det blir så effektivt som möjligt, säger Anders Holmestig.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...