Dags för markanvisning i Centrala Nacka – klassicistiskt kvarter växer fram

av Admin

Nu står det klart att Nacka kommun planerar att sluta avtal med Wallenstam om markanvisning för bostäder i Centrala Nacka. Tillsammans tas nu nya steg för att ytterligare utveckla ett levande kvarter i den naturbana stadsdelen, men nu i så kallad klassicistisk arkitektur. Planen är att byggstart ska ske under sista kvartalet år 2021.

Syftet med markanvisningen är att skapa ett väl gestaltat kvarter och en attraktiv livsmiljö i klassicistisk stil i den första etappen av Centrala Nacka som nu utvecklas till en tät stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och offentliga rum i ett kollektivtrafiknära läge. Centrala Nacka är Sveriges första naturbana stadsdel där naturen och det urbana möts på nya sätt, i en stadsmiljö med stora kontraster och variation. Genom markanvisningen förberedes nu för ett kvarter med arkitektur inspirerad från klassicismen och de byggnadsstilar som dominerade under 1880–1930 i Sverige.

– Att kvarteret får just en klassisk stil är något som har varit centralt i arbetet med att skapa en stadsdel med eget uttryck där det urbana och moderna möter det klassiska och gröna. Vi har jobbat länge för den här typen kvarter som vi vet uppskattas av Nackaborna. Nu får vi en tilltalande och vacker gestaltning som bidrar till en trivsam miljö som vi alla kan vara stolta över, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.

Flera aktörer har visat intresse för byggrätten som är den sista anvisningen vid Nya gatan i Centrala Nacka där över 1000 bostäder växer fram. Kommunen har valt aktör utifrån påvisad genomförandeförmåga, förmåga att bygga i klassicistisk stil och möjlighet att uppfylla målet om byggstart år 2021.

– Nacka kommun ställer höga krav för att kvarteret ska upplevas som genuint klassicistiskt och Wallenstam har visat på en stor förståelse för vikten av att inte bara ta fasta på vissa karaktärsdrag från de äldre byggnadsstilarna, utan på att kvarteret i sin helhet ska upplevas som att det är uppfört runt en annan tidsepok. Det känns kul att nu kunna välkomna Wallenstam som ny aktör i Centrala Nacka, säger Katarina Wåhlin Alm stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun.

Fakta om markanvisningen

  • Beslut om markanvisning fattas i Nacka kommunstyrelse den 7 juni.
  • Markanvisningsavtalet mellan Nacka kommun och Wallenstam rör ny bebyggelse om cirka 11 500 kvadratmeter för bostäder och cirka 2 000 kvadratmeter för verksamhetslokaler.
  • Byggstart planeras ske under sista kvartalet år 2021.
  • Markanvisningen fullbordas genom tecknade av markgenomförandeavtal inklusive överlåtelseavtal, preliminärt under kvartal 4 år 2021.
  • ​Den preliminära köpeskillingen beräknas att uppgå till cirka 190 miljoner kronor.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...