Villa i trä med rena linjer får årets Stadsbyggnadsutmärkelse

av Admin

Ett enfamiljshus i Björknäs med trären fasad och räta vinklar var den byggnad som Nackaborna tyckte bäst om vid framröstningen av årets Stadsbyggnadsutmärkelse. Idag delades utmärkelsen ut av Cathrin Bergenstråhle, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

– Ännu ett år har Nackaborna röstat fram årets pristagare, det är så roligt att det finns ett engagemang för arkitektur och god gestaltning. En byggnad är så mycket mer än bara ett hus, och angår inte bara den som bor eller vistas där utan påverkar oss alla när vi rör oss i ett område eller längs en gata. Årets pristagare är en värdig vinnare som jag hoppas kan inspirera andra nu när Nacka växer, säger Cathrin Bergenstråhle, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Stadsarkitekt Nina Åmans motivering:

En byggnad som med sin grafiska form spelar med det vertikala och det horisontella. Tydliga volymer, lagda mot varandra, framhåller det levande träet och skapar kvalitet.

Bakom villan finns arkitekten Markus Ravegård och byggaktören Ola Mattisson. Detta är det tredje projektet de slutfört tillsammans och också tredje gången en byggnad av Markus Ravegård är nominerad till Stadsbyggnadsutmärkelsen.

–  I det här fallet har det handlat om ett intimt samarbete med byggaktören, inte minst när det gäller placeringen av huset på tomten. Efter att ha prövat flera alternativ insåg vi att ett framskjutet läge över sluttningen skulle ge plats åt den vackra naturtomten bakom. Den råa sockeln i brädgjuten betong förankrar byggnaden på berget och låter överbyggnadens träpanel och stora fönsterpartier framträda tydligt. Huset avslutas med en markerad taklinje, som understryker dess geometri.

Stadsbyggnadsutmärkelsen delas ut till ett byggnadsverk från föregående år som utmärker sig genom särskild god gestaltning. Det kan handla om enskilda byggnader – både helt nya och ombyggnation av befintliga – och offentliga miljöer. Tio byggnadsverk utvalda av Nacka kommuns bygglovsenhet var nominerade till årets utmärkelse. Mer om de nominerade kandidaterna finns här. Stadsbyggnadsutmärkelsen 2020 | Nacka kommun

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...