Växjöbostäder motverkar otillåten andrahandsuthyrning

av Anders Enquist

Växjöbostäder har under 1,5 år lagt stort fokus på att motverka och avbryta otillåten andrahandsuthyrning och återfört över 80 lägenheter till bostadskön. Samtidigt har man skärpt kontrollen bland studentbostäderna. Bostadsbolaget menar att målsättningen är att upprätthålla bostadskön och att skapa trygghet för hyresgästerna.

Långa bostadsköer är vardagsmat för den som letar bostad i Växjö. För Växjöbostäder var den genomsnittliga kötiden under 2017 för familjebostäder 9,22 år och 1,74 år för studentbostäder.

– Upprätthållandet av den kommunala bostadskön är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda bostäder på lika villkor för alla. Vi är därmed nöjda över att arbetet med att stoppa otillåten andrahandsuthyrning har gett ett gott resultat, berättar Maria Säterdal, VD Växjöbostäder.

Växjöbostäder har sedan oktober 2016 återfört 83 bostäder till bostadskön genom att aktivt arbetat med att motverka och avbryta otillåten andrahandsuthyrning. Bland annat matchar man folkbokföringen mot vem som står på kontraktet. Bostadsbolaget får också mycket tips från hyresgäster och de medarbetare som rör sig mycket i områdena. Maria Säterdal, VD Växjöbostäder, fortsätter:

– För att säkerställa tryggheten för våra hyresgäster är det en självklarhet att vi som hyresvärd måste veta vem som bor i våra lägenheter. Vi vill också bidra till att motverka en osund andrahandsmarknad som lätt uppstår i tillväxtregioner med bostadsbrist.

Växjöbostäder rapporterade även i februari om årets ”bokoll” där man kontrollerar att det är just studenter som bor i Växjöbostäders studentbostäder. Hittills i vår har drygt 50 studenter sagt upp sina kontrakt självmant eller på uppmaning, då de inte nått kraven på minst 15 hp förra terminen. Maria Säterdal avslutar:

– Vi ska verka för en sund och rättvis hyresmarknad där den som har flest köpoäng, och ockå uppfyller övriga krav, är den som får lägenheten, oavsett om det är familjebostäder eller studentlägenheter.

År 2017 färdigställde Växjöbostäder 131 lägenheter och under våren 2018 pågår produktion av 332 bostäder. Företaget är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö och har totalt ca 8 900 lägenheter, varav 1 900 studentlägenheter och 42 000 kvm lokaler. 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...