Valueguard: Svagt sjunkande bopriser i april

av Admin

Bostadsmarknaden i Sverige såg en blandad utveckling i april med mestadels svagt sjunkande priser. Det visar siffror från Valueguard.

HOXSWE, Valueguards prisindex som mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden, sjönk 0,5 procent. Säsongsrensat var nedgången 0,2 procent. Bostadsrättspriserna sjönk 0,3 procent medan villapriserna tappade 0,5 procent. Rensat för säsongseffekter innebär det en uppgång med 0,3 procent respektive en nedgång med 0,3 procent.

– Bostadsmarknaden har ännu inte svalnat. Köparna har delvis gjort det, men många säljare har fortfarande höga förväntningar och det gör att priserna kan hållas uppe och till med stiga där utbudet är lågt. Men vi ser nu hur allt fler bostäder läggs ut till försäljning. Många som valt att köpa först har bråttom att sälja. Om den här trenden håller i sig skulle det kunna leda till ett överutbud som tvingar säljarna att sänka priserna. Som jag ser det står bostadsmarknaden vid ett vägskäl, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige.

Stockholm
I Stockholm sjönk bostadsrättspriserna med 0,9 procent medan villapriserna minskade 0,2 procent.

– Vi kan se att marknaden har blivit något trögare. De mest attraktiva bostäderna säljs fortfarande snabbt och till höga slutpriser. Men det vanliga utbudet är större och det är generellt sett färre som är beredda att gå långt i budgivningarna, vilket sätter avtryck på priserna. Det positiva är att köparna har fler alternativ och får mer tid i beslutsfattandet. Bostadsmarknaden har gått på högvarv i flera år, om det svalnar lite är det bara sunt. På sikt skulle en inbromsning också vara till fördel för förstagångsköparna och det är något jag verkligen skulle välkomna, säger Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm.

Göteborg
I Göteborg ökade bostadsrättspriserna med 0,1 procent medan priserna på villamarknaden sjönk för andra månaden i rad. Den här gången med 1,2 procent.

– Göteborgs bostadsmarknad har börjat mattas av, vi ser inte längre de där snabba prisökningarna. Samtidigt tycker jag det är alldeles för tidigt att tala om ett trendbrott med sjunkande priser. Visserligen har utbudet på villor ökat den senaste tiden, men så brukar det se ut i maj och även om det just nu kan ta lite längre tid att sälja så är slutpriserna ungefär desamma som för någon månad sedan. De bostäder som har det tuffast är de som är vanliga bland unga och förstagångsköpare, som ettor och tvåor i ytterstadsområdena. Den här gruppen har minst marginaler och plågas mest av de generella kostnadsökningarna. När det gäller bostäder i de högre prissegmenten ser vi däremot ingen minskad efterfrågan, säger Sven-Erik Kristensen, vd Bjurfors Göteborg.

Malmö
I Malmö steg priserna på bostadsrätter med hela 1,5 procent medan villapriserna tappade 0,8 procent.

– Sedan mitten av april har vi känt av en minskad aktivitet med färre visningsbesökare och budgivare. Att slutpriserna ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare tycker jag är överraskande med tanke på det oroliga läget i omvärlden och att många hushåll förutspår en mer pressad ekonomi. Även om bostadsmarknaden inte är immun mot yttre omständigheter tyder det ändå på ett visst skydd mot stora prisfall, vilket till stor del förklaras av den underliggande bostadsbristen och att man är beredd att lägga alltmer av sin disponibla inkomst på boendet, säger Mattias Larsson, vd Bjurfors Skåne.

Halvmånadsstatistik för maj
Valueguards halvmånadsindex, som redovisas för bostadsrätter i Stockholm och Göteborg, visar på sjunkande priser. Halvvägs in i maj går priserna ned med 1,7 procent i Stockholm och med 1,3 procent i Göteborg, jämfört med hela april.

 

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...