Uddevalla Golfklubb och Tengbom skapar Sveriges första helt tillgänglighetsanpassade golfbana

av Anders Enquist

 

b3881b6bbc357fcc_800x800ar

Uddevalla GK Ny green

Uddevalla Golfklubb har arbetat medvetet med tillgänglighetsfrågor under många år. Nu räknar klubben med att bli Sveriges första helt tillgänglighetsanpassade golfanläggning – och förmodligen även Europas. Tengbom arkitekter har varit samarbetspartner till klubben genom hela projektet och bistått med gestaltning och projektering av golfbanan samt certifierad tillgänglighetskompetens.

– Det har varit en spännande utmaning att gestalta nya greenområden för banans 18 hål med kvalitativ arkitektur som gör intryck på besökarna och samtidigt uppfyller kraven på tillgänglighet.  Med hjälp av handigolfare och expertis från Svenska Golfförbundet har vi kunnat ta ett helhetsgrepp om anpassningen utan att förlora känslan för detaljer i designen, säger Johan Henrikson, golfbanearkitekt FSGA, Tengbom.

Visionen har varit en anläggning för alla: från parkeringen, via restaurangen och vidare ut på golfbanan. Vägar, ytor och lutningar har anpassats med genomgående fokus på skyltning, orienterbarhet och bemötande. Projektet har delfinansierats med medel från Allmänna Arvsfonden och genomförts i etapper som garanterat att verksamheten kunnat vara igång i stor utsträckning under byggprocessen.

– Vi är mycket stolta över det här projektet, som ingår i ett målmedvetet arbete att ge vem som helst möjlighet att besöka vår golfbana. Vår klubb är ett gott exempel på hur golf-Sverige kan anpassas och utvecklas så att alla får chans att utöva denna fantastiska sport, säger Peder Elisson, ordförande i Uddevalla Golfklubb.

Entreprenör har varit HSJ Golfentreprenad.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...