Stort intresse för Ramirents digitala utbildningssatsning

av Admin

Under hösten lanserade Ramirent flera av sina utbildningar digitalt. Satsningen innefattar sju olika lärarledda webbutbildningar med ett 20-tal kurstillfällen bara under första kvartalet i år. Och intresset har varit stort. Andelen kursdeltagare som väljer en av Ramirents digitala utbildningar har ökat med närmare 40 procent. 

Under hösten 2020 lanserades de första webbutbildningarna inom Ramirentskolan. Att erbjuda utbildningar online har varit på gång redan tidigare, men coronapandemin och de begränsade möjligheterna att samlas fysiskt, har drivit på utvecklingen. Snabbare än planerat har även lärarledda webbutbildningar, där deltagarna har direktkontakt med kursledaren, digitaliserats.

– Intresset har varit stort. Vi har gått från att väldigt få av våra kursdeltagare valde en kurs online till att ca 40 procent gör det idag. Nu planerar vi för ytterligare lärarledda onlinekurser och ett 20-tal kurstillfällen kommer att hållas bara under första kvartalet, säger Lars Ölvestål, säljutvecklingschef på Ramirent.

Utbildningarna vänder sig till verksamma inom byggindustrin och lär genom olika teman ut säkerhet på byggarbetsplatsen. De utbildningar som redan har digitaliserats är de som inte innehåller några praktiska moment. Framför allt handlar det om fallskydd, lift, brandfarliga arbeten, härdplast, säkra lyft med lyftredskap, ställning samt säker hantering av motorkap. Utbildningarna pågår under en halv- eller heldag och hålls av Ramirents certifierade instruktörer.

– Det är viktigt att arbetet med säkerhet på arbetsplatsen kan fortsätta även under rådande omständigheter, och därför har det varit centralt att vi har kunnat digitalisera flera av våra utbildningar, säger Lars Ölvestål.

Alla Ramirents utbildningar finns på https://www.ramirent.se/utbildningar

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...