Sjunkande volymer för privata lokaler

av Admin

Den påbörjade husbyggnadsvolymen av privata lokaler har minskat under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Detta visar NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet. 

Bild: Navet

Det vi ser är att både nybyggnad och ombyggnad har minskat avsevärt, säger Magnus Klein, som är ansvarig för företagets konjunkturbevakning. Totalt sett uppgick nedgången till knappt 30 procent för årets första sex månader. Vi kommer från relativt höga investeringsnivåer 2019, nedgången bör vara såväl en rekyl från dessa som en effekt av Coronapandemin och en ökad osäkerhet i takt med att konjunkturen tappat fart, avslutar Magnus.

Källa: NAVET Analytics​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...