Serneke först att få bygglov i Oceanhamnen

av Anders Enquist

I första etappen ska Oceanhamnen utvecklas till en stadsdel byggd på öar och med en kanal genom piren skapas den första ön.

Sernekes bostadskvarter är skapat tillsammans med Helsingborgsbaserade Jais Arkitekter och Arkitektlaget. Lägenheterna blir i varierade storlekar, från ett till fyra rum. Husets taklägenheter har takterrasser och de enskilda lägenheterna uteplatser eller balkonger.

I första etappen ska Oceanhamnen utvecklas till en stadsdel byggd på öar och med en kanal genom piren skapas den första ön. Det ska bli sammanlagt 340 bostäder med butiksytor i bottenplan, 32 000 kvadratmeter kontorslokaler och 3 500 kvadratmeter handel och service i bottenplan. En arkitektonisk gång- och cykelbro ska förbinda stadsdelen med Knutpunkten. I området ska det också finnas en kajpromenad, ett torg och en park.

Oceanhamnen ingår som en del i Helsingborgs stadsförnyelseprojekt H+. Fram till 2035 ska det gamla hamn- och industriområdet på cirka en miljon kvadratmeter utvecklas till en blandad stad

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...