Så kan realtidsdata leda vägen ur krisen

av Admin

Coronapandemin har skapat världsekonomins största och mest komplexa kris sedan andra världskriget. Många företag har stängt ner hela eller delar av sin verksamhet och befintliga prognoser och planer är satta ur spel. Bristen på kvalificerat beslutsunderlag riskerar att fördjupa krisen ytterligare. Därför lanserar Nordic Morning tillsammans med My Telescope en konjunkturbarometer baserad på AI-driven analys av realtidsdata, som både visar nuläget och ger ett beslutsstöd med stöd av prediktiv analys. 

Idag lanseras Realtime Market Confidence Index. För även i en komplex och oförutsägbar situation går det att förutse den ekonomiska utvecklingen på samma sätt som epidemiologer nu beräknar smittspridningen. Sättet att göra detta på är att optimera datainsamlingen och skapa ett realtidsbaserat faktaunderlag som sedan kan utgöra grunden för kvalificerade diskussioner i företagens ledningar och styrelser.

– Inte ens i krigssituationer har vi sett en så snabb och komplex inverkan på den ekonomiska marknaden som nu. Men även här finns mönster, det krävs bara en helt ny nivå av analys för att kunna urskilja dem. Företagen har en viktig roll i att bidra till att dämpa den ekonomiska krisen, men för att kunna agera behöver de tillförlitliga beslutsunderlag som uppdateras i realtid. Det är det vi har skapat, säger Anne Årneby, koncernchef för Nordic Morning Group.

Realtime Market Confidence Index bygger på samma etablerade indikatorer som marknaden traditionellt tittar på: arbetslöshetsdata, konsumtionsdata, BNP, PPP, politiska insatser, sentimentdata (attityder kring ekonomisk utveckling) och beteendedata (behavioural economics). Men till skillnad från traditionella barometrar genomförs analysen av big data i realtid med artificiell intelligens. För företagen innebär detta att de snabbt kan fatta beslut som är baserade på var ekonomin befinner sig just nu, i exempelvis den egna branschen eller på en specifik plats, och en förståelse för hur ekonomin förväntas utvecklas den närmaste tiden.

– När världen förändras så förändras vi med den. Så har vi arbetat i över 80 år, alltid med kundens behov i fokus. Nu tar vi nästa steg. Att se in i framtiden genom att läsa av beteenden och sedan vara snabba i vår utveckling ger oss en unik möjlighet att erbjuda en mäklartjänst som är anpassad när omvärlden och våra behov förändras, säger Liza Nyberg VD på Svensk Fastighetsförmedling.

En stor utmaning för beslutsfattare och företagsledare är brist på aktuellt underlag. De konjunkturrapporter som nu kommer i strid ström bygger ofta på minst två veckor gammal data, vilket innebär att informationen inte sällan redan hunnit bli irrelevant.

Risken är då att företagen man tappar handlingskraft och inte hinner agera på varken
negativ eller positiv data. Med kraften från AI går det att ta fram ett beslutsunderlag i
realtid.

– Vi lever i en värld där teknologin skapat möjligheter att läsa realtidsinformation om
vår ekonomi där kreditkortsköp, e-handelsdata och sentimentundersökningar
baserade på sökbeteenden hos både privatpersoner och organisationer ger en tydlig
bild av olika branschers utveckling. Vi har realtidsdatan och verktyget för att läsa den,
säger Rodrigo Pozo Graviz, grundare av Graviz Labs som tagit fram My Telescope.

Se Realtime Market Confidence Index här​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...