Rekordmånga sålda bostadsrätter i september

av Christoffer Enquist

Det har varit ett stort tryck på bostadsrättsmarknaden under hösten. I september månad såldes det 11 124 bostadsrätter på Hemnet. Det är 13 procent fler än motsvarande månad i fjol och den högsta noterade månadssiffran så långt tillbaka i tiden som Hemnet har statistik. 

Bostadsmarknaden präglades under våren i stor utsträckning av osäkerhet och oro men det förändrades tydligt under sommaren då aktiviteten och tilltron kom tillbaka. Denna utveckling har fortsatt nu under hösten vilket sannolikt haft en stor påverkan på säljvolymerna.

En annan aspekt som troligtvis också har påverkat är det faktum att vi nu spenderar allt mer tid hemma och i och med det ser över vår boendesituation i större utsträckning. I Hemnets undersökningar har andelen som uppger att de planerar att köpa bostad varit hög under hela coronapandemin och noterade en ny rekordnivå i september. Det var då 44 procent av de tillfrågade som uppgav att de planerade att köpa bostad inom de kommande sex månaderna.

– Vi ser i våra undersökningar att oron från i våras har bytts mot en stark tro på stigande priser vilket vi sedan tidigare vet påverkar människors benägenhet att köpa bostad. Sen finns det sannolikt också en effekt av att vår boendesituation blivit viktigare under pandemin då fler spenderar mer tid hemma. Och det ökar då sannolikt motivationen för många att byta bostad, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

I alla tre storstadslän noterades det i september en ny rekordsiffra för antalet sålda bostadsrätter. Absolut tydligast är dock försäljningsökningen i Stockholm. I Stockholms län såldes det 27 procent fler bostadsrätter i september än under motsvarande månad i fjol och det är den högsta försäljningsvolymen under en enskild månad som noterats på Hemnet någonsin.

Sålda bostadsrätter september, 2020
Region Antal sålda bostadsrätter Förändring jämfört med september 2019
Sverige 11 124 +13%
Stockholms län 4 972 +27%
Västra Götalands län 1 515 +6%
Skåne län 1 359 +7%​
0 kommentar

You may also like