Påbörjade ombyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler var på All Time High under 2020

av Admin

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning av den svenska byggmarknaden, påbörjades det under 2020 ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 143 miljarder kronor. Jämfört med utfallet 2019 innebär det en ökning med ca 5 procent.

bild: Påbörjade ombyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler var på All Time High under 2020. bild: Navet

Skillnaderna mellan de olika sektorerna är emellertid stora. När det gäller kontor- och handelslokaler har ny- och ombyggnadsinvesteringarna minskat betydligt, tydligt påverkat av en konjunkturavmattning och pågående pandemi. Däremot visar statistiken att husbyggnadsinvesteringarna inom offentliga lokaler har ökat kraftigt under fjolåret. Sammantaget påbörjades det investeringar inom sektorn till ett värde av över 90 miljarder kronor, vilket innebär att vi får blicka ända tillbaka till 2011 för att hitta en högre investeringsvolym, säger Jenny Ingelström, analytiker på NAVET Analytics. Studerar vi siffrorna mer i detalj ser vi också att det är ombyggnaden som är exceptionellt stark, där volymen är på All Time High, avslutar Jenny.
Källa: NAVET Analytics

 

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...