Nya Bosch Professional Safety Index 2022 visar att 3 av 10 hantverkare har en kollega som lämnat yrket på grund av en arbetsskada

av Admin

Förra året lanserades Bosch Professional Safety Index, en undersökning som tog tempen på säkerhetsmedvetenheten bland hantverkare. I 2022-års upplaga står det klart att det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra på området. Index ligger kvar på 67 – en bra bit under idealet 100 – och bland de tillfrågade uppger fler att det inträffat en arbetsskada med bestående men som följd på deras arbetsplats. 

Sedan förra året mäter Bosch Professional svenska hantverkares säkerhetsmedvetenhet i det så kallad Bosch Professional Safety Index, vars syfte är att lyfta frågan kring arbetsmiljö hos landets hundratusentals yrkesutövare. Indexet och själva undersökningen görs av ett av Sveriges ledande undersökningsföretag Novus.

När fjolårets undersökning jämförs mot 2022 års står det klart att indexet ligger kvar på samma nivå, 67, på en skala från 1 till 100. Här är idealet 100, som skulle indikera absolut medvetenhet bland alla hantverkare. Det finns med andra ord mycket kvar att göra för att öka säkerhetsmedvetenheten bland hantverkare, för att få ned antalet arbetsolyckor och permanenta arbetsskador.

Andra intressanta siffror från årets undersökning är att 9 av 10 hantverkare tycker det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna. Samtidigt visar 3 av 10 upplever att deras arbetskamrater blivit bättre på att följa föreskrifterna, en förbättring med 4 procent jämfört med 2021. Tyvärr talar fler om att det på deras arbetsplats inträffat olyckor med bestående skador som följd. Förra året handlade det om 18 procent och 2022 har det stigit till 20 procent, det vill säga så många som femte svarande.

Johan Paulsson, Marketing Manager på Bosch Professional, säger:

– “Att förbättra säkerheten kräver att vi tillsammans gör mer. Med Bosch Professional Safety Index vill vi bidra till diskussionen och öka kunskapen kring hur medvetna Sveriges hantverkare är kring dessa, bokstavligen, livsviktiga frågorna. Även om årets index ligger kvar på samma siffra tror och hoppas vi att det blir bättre med tiden.” 

Bosch Professional arbetar aktivt för att deras verktyg ska vara så säkra som möjligt för hantverkare. Bland funktionerna finns KickBack Control som skyddar användare från att skada handleden om maskinen kilar fast, Vibration Control som minskar mängden vibrationer och Drop Control, vilken stänger av maskinen om den åker i golvet.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...