Ny rapport från Lavendla: Så ofta tänker svenskarna på döden under pandemin

av Admin

Efter ett halvår med en pågående pandemi är döden mer närvarande än någonsin. När begravningstjänsten Lavendla nu släpper sin nya rapport Tankar om livets slut, visar det sig att en av tre svenskar tänker på döden så ofta som varje vecka. Lika många uppger dessutom att de tänker mer på döden i dag än vad de gjorde för ett år sedan.

Begravningstjänsten Lavendla lanserar nu rapporten Tankar om livets slut: En rapport om svenskarnas syn på döden, begravning och arv som bygger på en undersökning genomförd av Ipsos Norm. I rapporten har 3 000 svenskar fått ge sin bild av döden och det visar sig att döden är något som upptar mångas tankeverksamhet. En av tio svenskar tänker nämligen på döden varje dag och så många som en av tre minst en gång i veckan. Det visar sig också att 34 procent tänker mer på döden i dag jämfört med för ett år sedan.

Vad tänker då svenskarna när de tänker på döden? Allra vanligast är att fundera på hur länge man själv kommer att leva, det uppger hela 42 procent. Nästan lika många tänker däremot på om och när vänner och anhöriga ska dö, eller hur det kommer att kännas när det väl inträffar. Vad som kommer att ske efter döden är något som en av fyra funderar på.

– Med hjälp av insikterna från undersökningen har vi kunnat skriva rapporten Tankar om livet slut: En rapport om svenskarnas syn på döden, begravning och arv vars syfte är att skapa ett samtal. Vi på Lavendla jobbar varje dag med att utveckla och bidra till en större förändring när det kommer till hur vi pratar med varandra om stora frågor som livet och döden. Det är viktigt att både prata filosofiskt om liv och död med sina nära och kära, men även om praktiska delar som hur man vill begravas. Detta så att det ska finnas så få frågetecken som möjligt när tiden väl är inne, säger Dennis Rydgren, Marknadschef på Lavendla.

Döden – ett svårt samtalsämne som många vill tala mer om
Rapporten visar också att trots att många ofta tänker på döden tycks svenskarna inte prata om ämnet i samma utsträckning. Varannan svensk uppger nämligen att de inte tycker att svenskarna talar tillräckligt om döden. En förklaring till detta kan vara att 55 procent tycker att döden är ett svårt samtalsämne. Hur pass svårt svenskarna tycker att det är skiljer sig mellan generationerna. Allra svårast tycker de i åldersgruppen 18–30 år, där så många som 62 procent uppger detta. Motsvarande siffra bland de i åldrarna 51–65 år är 49 procent.

Topplista: Vad tänker svenskarna på när de tänker på döden?
1. Hur länge jag själv kommer att leva 42 %
2. Om och när vänner/anhöriga ska dö 37 %
3. Hur det kommer att kännas när vänner/anhöriga dör 35 %
4. Vad som sker efter döden 26 %
5. Hur det kommer att kännas för vänner/anhöriga när jag dör 24 %

Om undersökning
Undersökningen är genomförd av Ipsos Norm på uppdrag av Lavendla i juli 2020. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 3 000 personer i åldrarna 18–65 deltagit i undersökningen.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...