NAVET Analytics etablerar Öresundsbarometern med stöd av en revolutionerande AI-metodik

av Admin

Öresundsbarometern är en återkommande analys från NAVET Analytics kring väsentliga gränsöverskridande insikter avseende möjliggörare för tillväxt i Öresundsregionen. Analysmetodiken bygger på en revolutionerande AI-metodik.

Den första analysen presenterades redan under Bättre-affärer dagen i Helsingborg i april 2021 och beskrev tydligt två fokusområden, nämligen regionens arbetsmarknad och platsvarumärken. Analysen grundade sig på ca 2000 platsannonser och ca 1 miljon sökningar inom de valda fokusområdena i Öresundsregionen. 

Analysen besvarade frågorna kring: 

  • Vad söker svenska/danska arbetssökande efter?
  • Vilka utmaningar föreligger härmed över våra gränser? 
  • Hur ser matchningen ut mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft? 
  • Vad pratar man om avseende platsvarumärken och infrastruktur? 

AI-metodiken lyssnar in stora populationer inom utvalda frågeställningar och geografier på över 250 språk. Våra datakällor omfattar såväl forum, massmedia, sociala medier och sökdata. AI-metodiken läser och tolkar ord, bild och film och det är även möjligt att analysera data 4 år bakåt i tiden och därmed etablera trendanalyser på riktigt! Alltid anonymiserat, aggregerat och GDPR säkert. 

Några högaktuella insikter från analysen: 

  • Störst efterfrågan föreligger på servicejobb i Sverige. Tekniska jobb efterfrågas mer i Danmark 
  • Ersättning, passion och flexibilitet står högst på önskelistan bland arbetssökande 
  • Arbetssökande attraheras av löften om en arbetsmiljö som uppmuntrar till tillväxt 
  • Stora skillnader föreligger mellan arbetssökandes behov och arbetsgivarnas kommunikation 
  • Språket är samstämmigt fortsatt det största hindret, följt av demotivation i Sverige och skatte- och bidragssystemet i Danmark 
  • Platsvarumärkena har inbördes betydande skillnader avseende intresse. Greater Copenhagen har störst intresse men domineras av danskar 

Öresundsbarometern är en återkommande analys för beslutsfattare inom näringslivet och offentliga organisationer i Sverige och Danmark och kan erhållas genom abonnemang. 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...