Något uppåt på bostadsmarknaden i januari

av Admin

Under januari ökade priserna på bostadsrätter med +1% i riket medan villapriserna var oförändrade. Årstakten fortsätter öka för båda bostadsslagen och ligger nu på +6% för både bostadsrätter och villor. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. 

Bostadsrätter
– De största förändringarna under januari på +2% hittar vi i centrala Stockholm och Stor-Malmö. I centrala Malmö ökade de med +1%, medan i de i övriga rapporterade områden förblev oförändrade. Årstakten varierar från +3% i centrala Göteborg till +8% i Malmöområdet, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor
– Villapriserna ökade med +1% i Stor-Stockholm och Stor-Malmö medan de stod stilla i Stor-Göteborg. Årstakterna för storstadsområdena varierar från +4% i Stor-Göteborg till +10% i Stor-Malmö, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden
– Under januari i år såldes 10% fler bostäder än samma månad 2019. Huvuddelen av ökningen består av bostadsrätter. Totalt registrerades drygt 12.000 försäljningar varav 8.900 bostadsrätter och 3.100 villor avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, januari 2020

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% ± 0% + 6% 41 216
Centrala Stockholm + 2% + 2% + 7% 93 446
Stor-Stockholm ± 0% ± 0% + 6% 58 733
Centrala Göteborg ± 0% – 2% + 3% 61 040
Stor-Göteborg ± 0% ± 0% + 5% 45 831
Centrala Malmö + 1% ± 0% + 8% 33 862
Stor-Malmö + 2% ± 0% + 8% 31 578

Statistiken baseras på försäljningen av 24 177 bostadsrätter under november 2019 – januari 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2019 – oktober 2019, tolvmånaderssiffran med november 2018 – januari 2019 och i enmånadssiffran jämförs oktober 2019 – december 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, januari 2020

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% – 1% + 6% 3 364 000
Stor-Stockholm + 1% + 1% + 6% 5 541 000
Stor-Göteborg ± 0% + 1% + 4% 4 747 000
Stor-Malmö + 1% + 2% + 10% 4 185 000

Statistiken baseras på försäljningen av 10 101 villor under november 2019 – januari 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med augusti 2019 – oktober 2019, tolvmånaderssiffran med november 2018 – januari 2019 och i enmånadssiffran jämförs oktober 2019 – december 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 6% 1 772 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 729 fritidshus mellan februari 2019 och januari 2020. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Nästa pressmeddelande publiceras den 10 mars 2020 kl 06:00

Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB – Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...