Målet om 3 000 bostäder om året redan nått

av Anders Enquist

I augusti nådde Uppsala kommun det uppsatta målet om 3 000 beviljade bygglov för bostäder om året. Det handlar om lägenheter i olika storlekar och hyres- respektive bostadsrätter spridda över kommunen.

– Allt fler barnfamiljer vill bo i Uppsala och många unga som flyttat hit för att studera stadgar sig här efter studietiden. Det är positivt för vår kommun och vi behöver kunna tillgodose behovet av bostäder. Nu minskar äntligen bostadsbristen istället för att förvärras. Vi är stolta över att bostadsbyggandet ökat och att fler hittar hem i Uppsala, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Genom att förstärka enheten för bygglov och effektivisera processen för de som söker bygglov, har Uppsala kommun kunnat korta tiden som det tar att ansöka om och bevilja bygglov.

– Sedan är det förstås upp till byggbolagen var och när de börjar bygga. Men Uppsala är en attraktiv byggmarknad och många byggare vill etablera sig här, säger Christian Blomberg, bygglovschef.

När det handlar om kommunal mark har kommunen stora möjligheter att styra så att det som byggs är ekologiskt och socialt hållbart. Det finns även en ambition att framhålla möjligheterna att hitta sätt att bygga billigare och på nya sätt.

– Det är viktigt att hålla en hög byggtakt för att jämna ut obalansen på bostadsmarknaden och på sikt få ner boendekostnaderna. Det finns ett behov att bygga billigare bostäder här och nu. Mycket av det som byggs är för dyrt för vanliga Uppsalabor att ha råd med och vi riskerar att lämna människor utanför bostadsmarknaden om vi inte hittar nya lösningar för att bygga socialt hållbart, säger Erik Pelling.

Södra Uppsala finns bland de nio områden i landet som kommer att ingå i satsningen för ökat bostadsbyggande och nya hållbara städer. I Uppsala ingår områdena Bergsbrunna och Södra staden-Gottsunda där det kan skapas 33 000 nya bostäder och 10 000–20 000 arbetsplatser. År 2050 kan Uppsala ha 350 000 invånare.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...