Mäklarpanelen: Svalare på bostadsmarknaden

av Admin

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar en fortsatt fördel för säljarna på bostadsmarknaden. Dock har fördelen för säljarna minskat tydligt sedan juni och ligger nu på den lägsta nivån hittills i år.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 418 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 6,87 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 7,54 när samma fråga ställdes i juni och 6,41 i augusti 2020. Det är alltså en fortsatt fördel för säljarna men en tydlig minskning sedan juli och lägre än under hela första halvåret.

  • Vi har fortfarande en hög efterfrågan och tydlig fördel för säljarna på marknaden. Men bostadsmarknaden verkar följa vädret och har blivit ett snäpp svalare jämfört med högtrycket innan sommaren. Många av våra mäklare upplever en större avvaktan från spekulanterna och många ställer frågor om vart marknaden och priserna är på väg, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

 

  • Det är naturligt och sunt att vi ser en viss avmattning efter den extremt heta marknad vi haft under första halvåret. Någonstans finns det ett tak för ökad efterfrågan och priser. Utbudet på villor är fortsatt väldigt lågt vilket håller i trenden att det är högre tryck på villamarknaden än bostadsrättsmarknaden, säger Johan Engström.

Fördelen för säljarna har minskat sedan i juni i alla segment som redovisas. Fördelen är störst i Stor-Malmö och minst i Större ort.

Säljarnas övertag på nyproduktionsmarknaden minskar – men inte i Stockholm och Göteborg
Mäklarna fick även svara på frågor om nyproduktionsmarknaden. På frågan ”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 5,28 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna) vilket kan jämföras med 5,62 i juni. Säljarnas övertag minskar i alla segment förutom på marknaderna med de högsta priserna – Stor-Stockholm och Stor-Göteborg.

  • På riksnivå kan vi se en viss minskad efterfrågan på nyproduktionsmarknaden men en fortsatt fördel för säljarna. Efterfrågan kan skilja sig relativt mycket från projekt till projekt så det blir viktigare och viktigare att bostadsutvecklarna verkligen analyserar behov och köpkraft på den lokala marknaden, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån.
  • Stockholm och Göteborg sticker ut med en ökad fördel för säljarna. Möjligen kan det hänga ihop med den kraftiga prisökningen vi haft på begagnatmarknaden som blir mest påtaglig där priserna är högst. Fasta priser på nyproduktion, utan hetsiga budgivningar, kan då bli mer attraktivt, fortsätter Henrik Lenander.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...