Mäklarpanelen: Fler mäklare tror på stigande bostadspriser

av Admin

Dagens siffror följer trenden som varit under våren. Andelen mäklare som tror på stigande bostadspriser fortsätter öka, efter att vid senaste mätningen stått stilla. Det betyder att det är fortsatt fler mäklare som bedömer prisuppgång än prisnedgång. Det visar senaste Mäklarpanelen som genomförs av Fastighetsmäklarförbundet i samarbete med Valueguard.

 

Under de senaste fyra veckorna tror 43 procent av mäklarna på prisuppgång kommande tre månader, att jämföra med förra mätningen 38 procent, vidare tror 12 procent på prisnedgång, förra mätningen 14 procent. Samtidigt tror fortsatt 45 procent på stillastående priser, 48 procent vid förra mätningen.

– Det är fortsatt positiva tongångar och optimism bland mäklarna gällande prisutvecklingen. Och vi har ju också sett en återhämtning av priserna. Om vi jämför med samma period 2018 så är det väldigt stor skillnad. Då var det lika många som bedömde prisuppgång som prisnedgång, 27 procent, att jämföra med dagens 43 och 12 procent. I veckan kom Riksbanken med besked om reporäntan, om det kommer få någon effekt på bostadspriserna återstår att se, troligen inte, eftersom fler parametrar spelar in. Däremot kanske det lugnar konsumenterna och gör det lite mer förutsägbart. Med tanke på ränteläget kanske det är dags att bankerna ser över sina höga kalkylräntor så att det blir lättare för framförallt förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden. Det är lite märkligt att ha sådana höga kalkyler eftersom boräntan inte kommer höjas till de nivåerna inom en överskådlig tid, säger Jenny Stenberg, vd på FMF.

– Prisuppgången kommer säkerligen gälla de attraktivaste objekten, de renoverade med bra lägen o s v. Vi vet att det är de riktigt bra bostäderna som går bäst att sälja, men att mycket också tar tid att sälja. Vi vet också att konsumenterna är mer kräsna, mer pålästa, och med det smörgåsbord av bostäder som rått en längre tid tar det längre tid till avslut, men inte överallt, avslutar Jenny Stenberg.

I slutet av hösten 2018 fram till årsskiftet pendlade indikatorn mellan 0 och -20. I början av 2019 låg indikatorn strax under 0. Sedan mitten av februari har indikatorn varit positiv och fram till slutet av mars stadigt ökat till cirka +25. Mellan april och de två första veckorna av juni har den sedan hållit sig runt den nivån. Under de två senaste veckorna har den ökat till drygt 35. Antalet svar per vecka har de senaste veckorna legat mellan ca 190 och 220.

Om Mäklarpanelen
Valueguard skickar löpande ut en webbaserad enkät till fastighetsmäklare i hela Sverige om vad de tror om prisutvecklingen de kommande tre månaderna. Syftet är att få en temperaturmätare från de som arbetar närmast marknaden. Svaren sammanställs vecka för vecka. Indikatorn är differensen mellan andelen som tror på uppgång respektive nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Antalet svar per vecka har den senaste tiden legat på mellan 190 och 220.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...