Mäklare och svenska folket eniga: bygg billigare bostäder

av Admin

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att fördelen för köparna på nyproduktionsmarknaden fortfarande är väldigt stark – även om den minskar något sedan april.  Mäklarna anser att det behöver byggas billigare bostäder för att få igång marknaden – och svenska folket håller med enligt en ny Sifo-undersökning. 

Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 406 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 3,28 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna), det vill säga en stark fördel för köparna. Det kan jämföras med 3,15 när samma fråga ställdes i april. Köparnas fördel har alltså minskat något.

  • På marknaden i stort ser vi en stabilisering och det närmar sig jämnvikt mellan köpare och säljare. När det gäller nyproduktion är det fortfarande helt klart köparnas marknad, även om efterfrågan ökat marginellt den senaste tiden. Affärsmodellen för nyproduktion bygger på att priserna stiger kontinuerligt vilket de gjorde i Sverige under många år. Nu har vi en annan situation och det märks. Det går fortfarande att sälja men läge och utformning är extremt avgörande, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån.

Stort behov av billiga bostäder
På frågan om vad som skulle öka efterfrågan mest svarade flest, drygt en tredjedel av mäklarna, ”att det byggs billigare bostäder”. Svaren ligger i linje med en Sifo-undersökning Fastighetsbyrån genomförde under våren. Undersökningen visar att 51 procent av svenskarna tycker att det är oattraktivt med nyproduktion medan 40 procent tycker att det är attraktivt. Bland de som är negativa till nyproduktion anger hela 68 procent de höga priserna som främst anledning.

  • Prisökningar på marknaden genrellt, och möjlighet att göra bra affärer, drev länge efterfrågan på nyproduktion. Det har tyvärr också lett till att utformning och prissättning inte främst utgått från köparnas behov. Vi har nu ett stort utbud av likriktade bostäder, som byggts för de som redan är inne på bostadsmarknaden, som upplevs som dyra. Vad som behöver byggas nu skiljer sig mycket från ort till ort men överlag behövs det billigare alternativ anpassat för de som vill in på marknaden och äldre som vill ha mindre, fortsätter Henrik Lenander.

Resultat från Mäklarpanelen juni 2019:

För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

Nyproduktion Juni April
Riks 3,28 3,15
Stor-Stockholm 2,65 2,17
Stor-Göteborg 2,87 2,75
Stor-Malmö 4,4 4,38
Större ort 3,29 2,75
Mellanstor ort 3,77 4,06
Mindre ort 3,55 4,09

Vad tror du skulle ha störst effekt för att öka efterfrågan på nyproducerade bostäder på din ort?

Att det byggs billigare bostäder – 34 %
Bostadspolitiska beslut (kring t ex beskattningar eller andra regleringar) – 19 %
Prisuppgång på begagnatmarknaden – 17 %
Kraftigt minskad eller ingen tid mellan köp och tillträde – 15 %
Att det byggs en annan typ av bostäder – 6 %
Tydligare upplägg med tidsplaner, ansvar, vad som ingår mm – 3 %
Annat – 6 %

Sammanfattning av svar på öppna frågan ”Vilken typ av bostäder finns det behov av att bygga på din ort?”.

  • Bygg billiga bostäder!
  • Bygg bostäder anpassade för unga och äldre.
  • Bygg enplansvillor och lägenheter i markplan för äldre.
  • Bygg radhus.

Resultat från Kantar Sifo-undersökning:

Hur attraktivt eller oattraktivt skulle det vara för dig att köpa en nyproducerad bostad (1197 ip)?

Mycket attraktivt – 10 %

Ganska attraktivt – 31 %

Ganska oattraktivt – 25 %

Mycket oattraktivt – 25 %

Vet ej – 9 %

Varför tycker du att det är oattraktivt att köpa en nyproducerad bostad (595 ip)?

Dyrft/hög boendekostnad – 68 %

Svårt att bedöma boendets ekonomi/kostnder – 28 %

Opersonligt – 25 %

Opålitliga byggföretag – 13 %

Svårt att köpa på ritning – jag vill se vad jag köper – 13 %

Outvecklade områden – 11 %

Svag väördeutveckling – 11 %

För lång tid till inflyttning – 7 %

Annat – 12 %

Vet ej – 2 %

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 13-19 juni 2019 och totalt svarade 406 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Om Sifo-undersökningen
Undersökningen genomfördes, på uppdrag av Fastighetsbyrån, i Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel under tidsperioden 19-26 mars. Totalt samlades 1 197 intervjuer in bland svenska allmänheten, 18-79 år.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...