Mäklarbarometern: Stillastående priser avslutar 2021

av Admin

Om fastighetsmäklarnas prognos slår in är stillastående priser att vänta på både bostadsrätter och småhus under fjärde kvartalet 2021. Fler fastighetsmäklare i Stor- Stockholm jämfört med i Stor-Malmö och Stor-Göteborg gör prognosen att priserna kommer att falla, speciellt på småhus. I Stor-Malmö bedöms utbudet av bostadsrätter öka och efterfrågan samtidigt minska, vilket lokalt kan påverka såväl förmedlingstid som pris.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån olika parametrar. Mäklarna i barometern gör fyra kvartalsvisa prognoser per år och denna gång är det fjärde kvartalet (oktober till december) 2021 som bedöms.

Bedömning av priserna
En av parametrarna som bedöms är prisutvecklingen och så här ser prognosen för sista kvartalet i år ut för bostadsrätter respektive småhus:

Prisutveckling för bostadsrätter

  Ökar kraftigt Ökar något Oförändrat Minskar något Minskar kraftigt
Stor-Stockholm 1 16 56 27 0
Stor-Göteborg 0 25 63 11 1
Stor-Malmö 0 7 69 24 0

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Prisutveckling för småhus 

  Ökar kraftigt Ökar något Oförändrat Minskar något Minskar kraftigt
Stor-Stockholm 0 19 45 34 1
Stor-Göteborg 1 27 62 10 0
Stor-Malmö 8 14 73 5 0

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent

Tonvikten i fastighetsmäklarnas bedömning av det sista kvartalet är att resten av året ger mer eller mindre stillastående priser. I Stor-Stockholm är fastighetsmäklarna något mer pessimistiska än sina kollegor i övriga storstäder. Det senare gäller framför allt småhus.

– När bostadsmarknaden förändras är erfarenheten att det oftast snabbast syns i Stockholm varefter det sprider sig till övriga regioner. Jag tror dock inte på någon dramatik gällande prisutvecklingen vare sig uppåt eller nedåt, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

– Sett till hur det brukar se ut så här års, står nu en lugnare period för dörren. Även julen är i antågande. Det slår sannolikt igenom i fastighetsmäklarnas prognos. Det fastighetsmäklarna fångar upp är den allmänna tendensen men det är viktigt att påminna om att ingen bostadsaffär är den andra lik. Det finns bostäder som säljs mycket snabbt och andra som det tar längre tid att förmedla. Budgivningen för vissa bostäder kommer i gång först efter visning och omvisning. För andra bostäder kommer första budet innan visning. Det kan handla om tajming, vilka spekulanter som kommer på visningen och hur långt ifrån köparen och säljaren initialt står varandra, säger Claudia Wörmann.

Bedömning av efterfrågan och utbud
De flesta mäklarna gör bedömningen att utbudet av bostäder till salu och efterfrågan ligger kvar på samma nivå i både Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. I Stor-Malmö bedöms utbudet av bostadsrätter till salu öka samtidigt som efterfrågan bedöms sjunka, vilket kan påverka både förmedlingstider och prisutvecklingen lokalt.

Stor-Stockholm Bostadsrätt

  Ökar Oförändrat Minskar
Utbud 33 52 15
Efterfrågan 13 72 15

Stor-Stockholm Småhus 

  Ökar Oförändrat Minskar
Utbud 38 31 31
Efterfrågan 28 47 25

Stor-Göteborg Bostadsrätt

  Ökar Oförändrat Minskar
Utbud 30 58 12
Efterfrågan 31 53 16

Stor-Göteborg Småhus

  Ökar Oförändrat Minskar
Utbud 20 58 23
Efterfrågan 16 78 7

Stor-Malmö Bostadsrätt

  Ökar Oförändrat Minskar
Utbud 49 37 13
Efterfrågan 8 58 34

Stor-Malmö Småhus 

  Ökar Oförändrat Minskar
Utbud 20 42 37
Efterfrågan 39 50 11

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 13:e till 27:e september 2021.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...