Mäklaraffärer ger fler ett tryggt hem

av Admin

Tak över huvudet och en trygg bostadssituation är inte en självklarhet för alla i Sverige och runt om i världen. Därför engagerar sig Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, för att fler ska få ett tryggt hem. Under 2019 innebar det bland annat 4,53 miljoner till Sveriges Stadsmissioner, BRIS och SOS Barnbyar. 

För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla går 100 kronor till organisationer som verkar för att fler ska få ett tryggt hem. Företagets kunder involveras för att välja till vilken organisation pengarna från just deras affär ska gå. Under 2019 innebar det totalt 4,53 miljoner kronor. Utöver detta har även enskilda kontor gjort extra aktiviteter för att bidra på olika sätt, bland annat med insamlingar av pengar och julklappar till utsatta barn.

• Att ha en egen, säker och trygg bostad är ett av de viktigaste och mest grundläggande mänskliga behoven. Men tyvärr har inte alla i världen, och Sverige, tak över huvudet och alla känner inte en trygghet i den egna bostaden. Under 2019 hjälpte vi nära 90 000 säljare och köpare att byta bostad. Det känns väldigt naturligt och positivt att vi även kan bidra till de som inte alls har samma förutsättningar, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Ökat stöd till barn och unga i Sverige
Fastighetsbyråns bidrag till BRIS, 1,56 miljoner kronor, finansierar drygt 2,5 heltidsanställda kuratorer som varje år tillsammans stöttar fler än 3000 barn och unga. Bris stödverksamhet har öppet varje dag året om och kuratorerna pratar med barn och unga via chatt, mejl och telefon.

• 2019 har varit det mest intensiva året i Bris historia och vi har kunnat stötta fler barn och unga än någonsin tidigare. Det kan vi göra bland annat tack vare det stöd vi får från Fastighetsbyrån. Stort tack, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på BRIS.

Stöd och värme till hemlösa
1,38 miljoner kronor gick till Sveriges Stadsmissioner. Pengarna delas mellan de tio stadsmissionerna runt om i landet och går direkt till deras arbete med människor i hemlöshet. Framförallt har medlen bidragit till öppen dag- och nattverksamheten för människor i hemlöshet och utsatthet. Ett annat exempel är på Stadsmissionen i Göteborg där Fastighetsbyråns bidrag gått till ett projekt för att stötta barnfamiljer i hemlöshet.

• Stort tack till Fastighetsbyrån som möjliggjort att vi kunnat bistå flera väldigt utsatta barnfamiljer med att hitta en mer stabil boendesituation, säger Åsa Vilu, områdeschef Sociala området, Göteborgs stadsmission.

Trygga hem till barn i Togo
Fastighetsbyrån bidrag till SOS Barnbyar, 1,59 miljoner kronor, riktas direkt till deras verksamhet i Atakpamé i Togo. Regionen präglas av extrem fattigdom och 5 procent av barnen i regionen är föräldralösa och cirka 40 procent beräknas ha hög risk att förlora sina föräldrar.

Pengarna går bland annat till uppbyggnad och drift av sex hus i integrerade barnbyar. Under året har nio ytterligare barn flyttat in i barnbyn och fyra nya barnbymammor har börjat jobba. SOS Barnbyar Togo har också utvecklat sitt så kallade transitboende dit barn som utsatts för olika typer av övergrepp kan komma och 27 barn har under året fått bo där.

Mer om Fastighetsbyrån samhällsengagemang här: https://www.fastighetsbyran.com/sv/sverige/om-oss/samhallsansvar/

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...