Logicenters fortsätter sin storsatsning på solenergi

av Admin

I april offentliggjordes nyheten om att Logicenters påbörjat bygget av Nordens största
takbaserade solcellsanläggning i Bålsta. Ett projekt som går i linje med Logicenters och
NREP:s ambitioner om att leda utvecklingen mot en koldioxidneutral fastighetssektor där
målsättningen är att nå netto noll redan år 2028.

Satsningen på förnybar energi har under hösten växt och nu har logistikfastighetsaktören
skrivit avtal om att bygga solcellsanläggningar på ytterligare nio av sina anläggningar. De
nya installationerna beräknas ge en årsproduktion på totalt 2,6 GWh, vilket motsvarar el för
cirka 520 hushåll.

”När kunder i dag ser över sin distributionskedja går det inte att blunda för konsekvenserna
på vår miljö. Fastighetssektorns klimatavtryck är för stort för att ignoreras. Att bygga hållbart,
med en stor satsning på förnybar energi, är vår viktigaste resa för oss som företag. Vi på
Logicenters vill verkligen gå i bräschen och visa vad som faktiskt är möjligt”, säger Matthias
Kettelhoit, CEO på Logicenters.

Logicenters är i dag verksam i totalt fem länder där man totalt installerat solceller med
förväntad årsproduktion på 30 GWh, vilket räcker till hushållsel för hela Mora (6 000 hushåll).
En siffra som hela tiden ökar.

”Förutom att solenergi är klimatsmart är den också så gott som alltid lönsam i förhållande till
panelernas livslängd. Hur snabbt anläggningarna återbetalar sig beror på
installationskostnaden, som ökat i energikrisens spår och på elpriset, som även det pekar
brant uppåt. De som investerar i solceller får dock ett fast förutsägbart elpris vilket är
uppskattat”, säger Jon Malmsten, solenergiexpert på Logicenters.

Alla de nya solcellsanläggningarna är planerade att vara fullt installerade under det andra
kvartalet år 2023.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...