“Kvinnor för Bäckby” ska göra skillnad i Västerås

av Admin

Kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås har anställt åtta utlandsfödda kvinnor i stadsdelen Bäckby. De tidigare arbetslösa kvinnorna ska jobba med att göra det snyggt, tryggt och trivsamt på bostadsområdet. De kommer att arbeta i husen, i miljöbodar och på allmänna ytor med att hålla Bäckby rent och skapa en trevlig stämning i hus och på gårdar. 2 september är den officiella starten och samtidigt med arbetet får kvinnorna utbildning i bland annat svenska, jämställdhet och konflikthantering. De arbetar heltid och ingår i Mimers team på Bäckby.  

Kvinnor för Bäckby, fr v: Rahima, Ferdos, Betol, Mhret, Wodase, Silvia, Sahar och Kedira.

Erfarenheter från andra bostadsbolag är att den här typen av insatser motverkar segregation, ökar trygghet och trivsel i ett område och framför allt ger kvinnorna en möjlighet till arbete och en väg in i fastighetsbranschen. Handledning och coachning av kvinnorna görs av Jobbpunkt Mimer tillsammans med Mimers områdeskontor på Bäckby.

– Vi räknar med att “Kvinnor för Bäckby” kommer att göra skillnad. De har varit ute ett tag och på plats lärt sig vilken hög nivå vi vill hålla i våra trapphus, miljöbodar och på gårdarna. Redan nu har vi sett vilken bra effekt de har, dels när det gäller att göra det snyggt och dels hur de skapar en trivsam stämning i sina kontakter med både yngre och äldre i området, säger Maria Lindelöf, projektledare för “Kvinnor för Bäckby”.

– Jag är väldigt glad att få jobba för Mimer i det här projektet. Vi lär oss många nya saker nästan varje dag och vi har roligt ihop. Ett av de bästa sakerna med det här jobbet är att möta hyresgästerna. Vi har fått prata med många, bland annat om sopsortering i miljöbodarna, säger Mhret Kasa, en av “Kvinnor för Bäckby”.

Tillsammans för Bäckby
Mimer investerar på Bäckby. Vi finns dagligen på plats för att ta hand om våra hyresgäster, vi bygger nya hus och satsar på projekt för att skapa ännu bättre sammanhållning, ökad sysselsättning och trygghet. Det gör vi tillsammans med andra engagerade personer och organisationer. Exempel på detta är Kvinna för Bäckby, En Frisk Generation, Connexion Rap West, Flickinitiativet, På Lika Villkor, Jobbpunkt Mimer och byggnation av 105 nya lägenheter och butiker i centrum. Tillsammans för Bäckby.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...