Kort bindningstid förstahandsvalet för nya bolånetagare

av Admin

I maj valde 78 procent av alla som tecknade nya bostadslån på SBAB att binda räntan på tre månader. Det är en marginell ökning sedan i april då andelen låg på 76 procent. 

Övriga bindningstider i maj

I maj (april inom parentes) valde 5(5) procent ettårig bindningstid och 4(6) procent tvåårig bindningstid. 5 (5) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. I maj valde 7 (8) procent av SBAB:s nya bolånetagare att binda bolånet på fem år.

– Kortast möjliga bindningstid på bolån för nya bolånekunder är förstahandsvalet. Sett över tid har det varit det billigaste alternativet. Finns det också en liten osäkerhet i hur lång tid man ska bo i sin nyinköpta bostad blir följden att man väljer att binda på kortast möjliga tid för att undvika ränteskillnadsersättning, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
Villa 79 3 3 5 1 10
Bostadsrätt 77 7 5 5 1 6

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100.

Förstahandsvalet för både villa- och bostadsrättsköpare är tremånaders bindningstid. För många är bostadsrätten mer av en kortsiktig bostadsform vilket också återspeglas i omsättningssiffrorna per år. Viljan att binda på kortare tid bland bostadsrättsköpare kan alltså förklaras av att de ofta har ett kortare tidsperspektiv när det gäller hur länge man avser att bo kvar.

– Under tiden i bostadsrätt kan mycket hända från det att du köper din första egna bostad. Som att du träffar kärleken och vill flytta ihop, får arbete på annan ort eller väntar barn. Tidsperspektivet på hur länge man bor i sin bostad är kortare på bostadsrättsmarknaden än på villamarknaden. Färre bostadsrättsköpare än villaköpare binder på fem år, säger Claudia Wörmann.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2017 2018 2019 Mars April Maj
3 månader 66 75 70 77 76 78
1–4 år 33 23 28 15 16 15
5–10 år 1 1 4 9 8 8
Totalt 100 100 100 100 100 100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...