Kommunen vill få en bild av vad invånarna tycker om för arkitektur

av Admin

Stadsbyggnadskontoret på Jönköpings kommun håller just nu på att ta fram en Arkitekturstrategi. Nästa år är tanken att kommunfullmäktige ska fatta beslut om den. Som en del i detta arbete vill nu kommunen veta vilka byggnader och vilka stadsmiljöer och stadsdelar som invånarna tycker om och framför allt varför man gör det.

– Vi gör ingen stor medborgardialog utan en mindre digital kampanj där vi vill skapa intresse för arkitektur i stadsmiljön och samtidigt få en bild av vad invånarna uppskattar för byggnader och stadsmiljöer. Även om vi tror att vi vet kanske det inte är precis samma typ av byggnader och miljöer som vi på kommunen ser har ett stort värde. Dialogen om vad arkitekturen bidrar med i staden är väldigt viktig, säger Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt på Jönköpings kommun.

Arkitekturstrategin ska beskriva kommunens ambition och vilja kring arkitektur och gestaltning, men den ska framförallt bli ett praktiskt dialogverktyg och ett kunskapsunderlag som ska bidra till ökad samsyn. Under hösten har flera workshops genomförts med byggaktörer och arkitektkontor för att få igång dialogen.

– Arkitektur är så mycket mer än bara utseendet på en byggnad. Det handlar bland annat om hur vi kan skapa levande stråk i staden, hur nya byggnader samspelar med äldre stadsmiljöer, hur vi bygger bra och trygga livsmiljöer som bidrar till hållbarhet och mervärden i stadsmiljön. Vi som kommun behöver vara ett föredöme, men vi kan inte åstadkomma det själva. Det handlar om samverkan med byggaktörer, arkitekter, men också med invånarna, säger Bengt.

Är man intresserad av att tycka till gör man det via kommunens hemsida eller på kommunens sociala medier.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...