Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 november 2021

av Admin

Den nuvarande uppdateringen av Erik Olsson Bostadsindex tyder på att visningsbesökarnas prisförväntningar ökar igen. Det kan bero på att återöppnandet av Sverige med slopade restriktioner verkar ha gått bra hittills. Tron på stigande bostadspriser är lite överraskande eftersom det även verkar som visningsbesökarna planerar sina köp baserat på en lite högre bolåneränta än tidigare.

Tidigare i höst har vi talat om att ökade kostnader för energi- och drivmedel bidrar till ökade produktionskostnader på ett sätt som ökar inflationen på sikt. Nu ser vi effekten i form av en inflation som är högre än på många år. Så länge räntemarknaden tror att den höga inflationen är tillfällig leder den inte till några större ränteökningar. Samtidigt ser vi redan nu hur osäkerheten ökar. Flera banker har passat på att höja sina längre räntor. Om högre energikostnader både leder till högre boendekostnader och högre räntor blir effekten dubbel på bostadsmarknaden.

Den höga inflationen som har rapporterats nyligen har redan fått räntor med längre bindningstid att stiga. Trots det är räntekurvan ovanligt gynnsam för den som funderar på att binda sina räntor med möjlighet att få en femårsränta som är lägre än den rörliga. Med tanke på hur låga räntorna är nu är rörelseutrymmet för räntorna dessutom större uppåt än nedåt. Du som vill dra fördel av detta ovanliga läge genom att binda räntan bör ta en ny värdering från någon av våra mäklare inför samtalet med banken. En ny värdering av bostaden med ett högre värde, som ger en lägre belåningsgrad, brukar kunna ge lägre ränta. Särskilt om du funderar på att binda räntan i flera år gör det stor skillnad om du får sänkt ränta eftersom du får glädje av ränterabatten under hela lånets löptid. Om du amorterar baserat på en inaktuell värdering kan du även få lindrigare amorteringskrav om du tar in en ny bostadsvärdering.

På Erik Olsson räknar vi med att bostadspriserna stabiliseras runt dagens nivå så länge det inte uppstår oro för ränteökningar. Aktivitetsnivån dämpas, inte bara för att vi närmar oss julledigheten, utan även för att det har sålts ovanligt många bostäder tidigare i år. En del som funderar på att byta bostad avvaktar dessutom med att byta tills de vet mer om hur återgången till ”det normala” efter Covid blir.

Erik Olsson Nyproduktion konstaterar att den snabba säljtakten inom nyproduktion under 2021 har dämpats lite under hösten. Det beror både på att den generella prisutvecklingen har mattats av, och på att utbudet har ökat i flera områden. Intresset för att köpa nyproducerade bostäder är ändå fortsatt stort eftersom nyproduktionen erbjuder bostäder som har lättare att matcha kundernas behov, både nu och i framtiden, säger Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm fortsätter utbudet att minska så att det inte krävs en lika stor efterfrågan för att behålla en balans mellan utbud och efterfrågan som ger en stabil marknad med få osålda bostäder. Små lägenheter är svårare att sälja. Det beror inte på Covid, utan på att finansieringen är svårare om man är ensam och dessutom yngre så man inte har gamla reavinster till hjälp. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen har ökat till 25%.

I Göteborg ser vi en inbromsning på bostadsmarknaden med ett lite lägre intresse hos köparna än de senaste månaderna. Säljcykeln är lite längre för mindre bostäder. Trots det är det fortfarande en stark marknad som inte är långt från all time high. Vi har fått in många nya uppdrag de senaste veckorna vilket tyder på att marknaden fortsätter vara ganska aktiv. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen har minskat något till knappa 20%.

I Malmöområdet är utbudet ovanligt lågt. Samtidigt har även efterfrågan dämpats jämfört med tidigare. Vi har fått in många nya uppdrag på ett sätt som tyder på att det nuvarande marknadsklimatet fortsätter att vara ungefär som nu ett tag framöver. I Skåne har andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen ökat till 20%.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...