Ingång 100 prisas internationellt för sin arkitektur

av Admin

Akademiska sjukhuset i Uppsalas senaste tillskott, Ingång 100 av White Arkitekter, är ett av nio vårdprojekt från hela världen som uppmärksammas i den internationella tävlingen Architecture Masterprize. 

– Det är ett kvitto på att vi lyckats kombinera avancerade kliniska funktioner och mycket höga tekniska krav med en gestaltning av yppersta världsklass som ytterst gagnar patienterna och personalen, säger Anna Maria Ejdeholm, ansvarig arkitekt på White.

Juryn bestående av framstående designer, arkitekter, akademiker och curators lyfter fram de bästa projekten från hela världen i 42 kategorier som gäller allt från inredning till stadsplanering. Tillsammans har de bedömt bidrag från över 65 länder. Ingång 100 har tilldelats en hedersutmärkelse (Honorable Mention) i klassen Vårdarkitektur (Healthcare Architecture).

Architecture Master Prize mission är att lyfta och öka synligheten för kvalitetsarkitektur i världen med särskild fokus på kreativitet och innovation.

Byggnaden som invigdes tidigare i år är utformad med fokus på människans behov. Ingång 100 rymmer högteknologiska operationssalar och avancerade behandlingar för de allra svårast sjuka. Samtidigt innehåller huset moderna dagvårds- och vårdavdelningar. Så gott som samtliga lokaler har utformats tillsammans med vårdpersonalen och deras representanter. Utgångspunkten är aktuell forskning om läkande och hälsobringande miljöer.

Dagsljuset spelar en övergripande roll i Ingång 100. Nästan alla rum som patienter vistas i har insläpp av dagsljus och bjuder på gröna utblickar. Tekniken är nedtonad för att ge en lugn miljö. Balkonger och terrasser ger möjlighet att andas frisk luft och känna solens värme.

Byggnaden utformat med långsiktig hållbarhet i fokus. Det betyder att vi valt en generell utformning av stomme och installationer som ger mångsidig användbarhet och förenklar framtida anpassningar. Med mycket små anpassningarna har man ställt om delar av byggnaden för intensivvård av Covid-19-patienter. Låg energianvändning och miljövänliga byggnadsmaterial bidrar till att byggnaden är certifierade enligt Miljöbyggnad Guld.

Bild: Stilla rum är ett icke-konfessionellt rum för stillhet och reflektion.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...