Inbrott på byggarbetsplatser har ökat med 56 % på fyra år

av Admin

Statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att inbrott på byggarbetsplatser i Sverige ökat med 56 % sedan 2013. Antalen anmälda inbrott på byggarbetsplatser under 2017 uppgick till 5 444 st. 

Under 2017 har det i media skrivits en hel del om stölder på byggarbetsplatser runt om i Sverige. Stölder och skadegörelse på byggarbetsplatser kostar varje år miljontals kronor. De medför dessutom komplikationer i form av förlorade arbetsredskap och leveransförseningar, vilket kan leda till produktionsavbrott. Men mycket av dagens skadegörelse och stölder skulle kunna undvikas genom förebyggande arbete och tydliga rutiner.

– Det finns studier som visar att en arbetsplats som ligger nära stora vägar och/eller är skyddat från insyn, löper större risk att utsättas för inbrott. En byggarbetsplats som dessutom har dålig belysning, dålig skyltning om larm, svagt skydd i form av dåliga stängsel och lås ligger i högriskzonen för att råka ut för stöld, konstaterar Lina Nilsson rådgivningsexpert SSF Stöldskyddsföreningen.

Att installera larm och kameraövervakning är en del av det förebyggande arbetet mot inbrott och stölder på byggarbetsplatser, men ett starkt områdesskydd och ordentliga certifierade lås på dörrar, fönster och containrar är alltså minst lika viktigt.

– För att minska risken för stöld av verktyg rekommenderar vi att man stöldskyddsmärker med DNA-märkning och tydligt skyltar om att man har DNA-märkning på byggarbetsplatsen. Bygg- och entreprenadmaskiner kan stöldskyddsmärkas med flera olika lager av märkning och göras spårbara både nationellt och internationellt, säger Lina Nilsson.

Stöldskyddsföreningens tips för att minska riskerna för inbrott och stöld på byggarbetsplatser:
• Börja alltid med att inventera verksamhetens risker, planera skyddsåtgärder och skyddsnivå.
• En första åtgärd är att göra byggområdet så säkert som möjligt med ett bra områdesskydd.
• Tänk på placeringen av bygg- och förrådsbodar. Det ska vara svårt att köra upp bredvid bodarna. Stäng av tillfartsvägar med tillfälliga bommar eller andra åtgärder som gör det svårare att komma fram till arbetsplatsen.
• Placera containers på ett sätt som försvårar angrepp och gör att risken istället ökar för att bli upptäckt.
• Förvara alltid stöldbegärlig utrustning som ex. handverktyg och mätinstrument väl inlåsta i en säker förvaring.
• Placera aldrig dieseltanken vid infarten. Installera låsbara lock, slangningsskydd och larm.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...