Husbyggnadsinvesteringarna i storstadslänen tappar andelar

av Admin

I en sammanställning som NAVET Analytics har gjort av de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under perioden 2016-2019 visar det sig att det finns stora regionala skillnader. Under 2016 ökade husbyggnadsinvesteringarna med 20 procent jämfört med året innan och 46 procent av bygginvesteringarna skedde i de tre storstadslänen. Sedan dess har storstadslänens andel av husbyggnadsinvesteringarna minskat stadigt och under 2019, de tre första kvartalen, uppgick andelen till 41 procent. 

I en sammanställning som NAVET Analytics har gjort av de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under perioden 2016-2019 visar det sig att det finns stora regionala skillnader.

Under 2016 ökade husbyggnadsinvesteringarna med 20 procent jämfört med året innan och 46 procent av bygginvesteringarna skedde i de tre storstadslänen. Sedan dess har storstadslänens andel av husbyggnadsinvesteringarna minskat stadigt och under 2019, de tre första kvartalen, uppgick andelen till 41 procent. Samtidigt beräknas volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar ha minskat sedan toppen 2017 med 15 procent. Att storstadslänen har stått för en större del av nedgången än resten av landet hänger ihop med att den kraftiga uppgången 2016 också skedde i större utsträckning i dessa län, förklarar Jenny Ingelström, analytiker på NAVET Analytics.

Uppdelat på sektorer har storstadskoncentrationen generellt varit som störst inom nybyggnad av flerbostadshus samt kontor- och handelslokaler under de senaste åren, över 60 procent, medan den är som minst inom industrilokaler. Mellan 2016 och 2019 är det inom just denna sektor som den största förändringen har skett, där investeringarna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne har gått från att stå för drygt 40 procent av totalen till ca en tredjedel. Att det är inom industrisektorn som den största förändringen sker är inte så förvånande menar Jenny, då detta är en väldigt volatil sektor där investeringsvolymen kan variera kraftigt mellan olika år och regioner.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...