Hur ska klimatorsakade risker i Arktis hanteras?

av Anders Enquist

Klimatförändringarna i Arktis påverkar de fyra miljoner invånare som bor och lever i området.  16-17 januari möts forskare från fyra länder för en workshop i Abisko initierad av Luleå tekniska universitet. Syftet är att tillsammans börja forma en agenda för hur stadsplanering och folkhälsoarbete ska hantera nya klimatrelaterade risker i Arktis.
Journalister är varmt välkomna att vara med på konferensen, som hålls på Abisko naturvetenskapliga station.

Bilden: David Chapman och Agneta Larsson, forskare vid Luleå tekniska universitet. Foto: Luleå tekniska universitet.

– Samhället måste underlätta och planera för att människor ska kunna visas utomhus alla årstider. Det är redan tufft på våra breddgrader, med den väderlek och det mörker som är vintertid. Klimatförändringarna tillför ytterligare risker och utmaningar, säger Agneta Larsson, doktor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Hon är en av Luleå tekniska universitets sju forskare på konferensen ARUS, Arctic Risks in Urban Spaces, i Abisko den 16-17 januari.

ARUS är initierat och leds av Luleå tekniska universitet och samlar deltagare från bland annat Polarforskningssekretariatet och från lärosäten i Skottland, Sverige, Norge och Finland, däribland samtliga universitet i Arctic Five-samarbetet.

”Viktigt att forskare från olika områden möts”

Deltagarna på konferensen forskar inom skilda områden som fysioterapi, arkitektur, klimat och experimentell mekanik.

– Det är forskargrupper med olika kompetenser, men frågeställningen är fokuserad. Frågan om hur folkhälsoarbete och stadsplanering ska hantera de nya klimatrelaterade riskerna i Arktis berör minst fyra miljoner människor i Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Kanada och Alaska. Det är bland annat därför det är så viktigt att forskare från olika områden möts på workshopen i Abisko, säger Agneta Larsson.

Nya klimatförhållanden med ökad nederbörd och halka ökar risken för fallolyckor och försvårar också för människor att förflytta sig utomhus vintertid.

– Detta kan leda till att alla människor inte kan röra på sig i den mängd som behövs för kroppens funktioner och hälsa, säger Agneta Larsson, som också är inbjuden att tala om ARUS vid konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Amsterdam 2-4 maj.

Påverkar möjligheterna till ett aktivt liv

Frågeställningarna om klimatförändringarna i Arktis och hur de påverkar invånarna är högaktuella, konstaterar David Chapman, doktorand i arkitektur vid Luleå tekniska universitet. En smart planering av samhällen och stadsdelar i arktiska regioner har stor betydelse för människors möjligheter att leva aktiva och hälsosamma liv.

– Man måste tänka 20 år framåt i tiden; vad planerar vi för och hur kommer det påverka människornas livsvillkor? Klimatförändringarna är något vi måste ta hänsyn till i den planeringen, säger David Chapman, som även kommer tala om klimatförändringars påverkan på stadsplanering på Nordic Urban Assembly, NUDA, i Bergen 24-25 januari.

Mer om konferensen: Arctic Risks in Urban Spaces hålls den 16-17 januari på Abisko naturvetenskapliga station. Journalister som vill bevaka konferensen är varmt välkomna. Totalt kommer ett 20-tal forskare att finnas på plats i Abisko för konferensen. Bifogat hittar ni ett utförligare program för ARUS.

Mer om the Arctic Five:
Luleå tekniska universitet är sedan i fjol med i ett unikt samarbete för att samla universitetsresurser i Sverige, Norge och Finland kring Arktis.
Luleå tekniska universitet, universitetet i Tromsö, Lapplands universitet i Rovaniemi, Uleåborgs universitet samt Umeå universitet bildar tillsammans ”the Arctic five”. Samarbetet omfattar både forskning och utbildning.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...